Stuurgroep digitale communicatie tussen eerste en tweede lijn in Gent

Sinds december 2020 werkt de HVG samen met de vier Gentse ziekenhuizen aan de verbetering van de digitale communicatiestromen en gegevensuitwisseling tussen eerste en tweede lijn. Dit met het oog op een betere en meer continue zorg voor de patiënt. 

In de loop van dit project worden verschillende verbeteracties uitgewerkt. Die kunnen allerlei vormen aannemen: structurele veranderingen, onderzoek, nieuwe communicatiemiddelen, navorming, campagnes, enzovoort. 

Projectpartners: Huisartsenvereniging Gent vzw, UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Maria Middelares, AZ Jan Palfijn en Plazzo vzw 

Meer over dit project

Leden

Nele

Nele Dieleman

Didier

Didier Baert

AZ Maria Middelares Gent
Pieter

Pieter Van Haute

UZ Gent
Jan

Jan Verschelden

AZ Jan Palfijn Gent
Melissa

Melissa Notebaert

AZ Sint-Lucas Gent
Michèle

Michèle Van Elslander

Plazzo vzw