Stuurgroep oncologie

De stuurgroep oncologie is een samenwerkingsverband tussen de HVG en de vier Gentse ziekenhuizen.

Doel is om de huisarts te ondersteunen op oncologisch vlak. Dit door onder meer de MOC's te stroomlijnen in de vier Gentse ziekenhuizen en de deelname aan de MOC's te vergroten. Er wordt ook bekeken om het vormingsaanbod meer op de specifieke interesses van de huisartsen af te stemmen.

Partners: Huisartsenvereniging Gent vzw, UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn.

Leden

Bart

Bart Van de Velde

Leendert

Leendert Holst

Patrick

Patrick Govaert

Maria

Maria Sercu

Ellen

Ellen Van Leeuwen

Anne-Catherine

Anne-Catherine Verpoort

Huisarts