Praktijkondersteunende initiatieven

Als huisartsenvereniging zetten we ons dagelijks in om jou als huisarts te ondersteunen.

Dit doen we door administratieve opvolging en advies, maar ook door vertegenwoordiging en het uitwerken of ondersteunen van projecten.

Communicatie met de tweede lijn 

Het is belangrijk dat gezondheidsinformatie goed doorstroomt van de eerste naar de tweede lijn en omgekeerd. We luisteren hiervoor naar de signalen van zowel de huisartsen als de ziekenhuizen.

Alles over de communicatie met de tweede lijn

Samenwerking met psychiaters

Soms zit je als huisarts vast met een patiënt met een psychische problematiek. Dan kan het handig zijn om even advies in te winnen van een psychiater, zodat jij weer verder kan. Wij willen de drempels in de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters verlagen. 

Alles over de samenwerking met psychiaters

Taalondersteuning in de huisartsenpraktijk

Hoe spreek je goed, respectvol en effectief met iemand die niet zoveel Nederlands kent? Samen met Amal Gent en Stad Gent voorzien we verschillende taalondersteunende initiatieven.

Alles over taalondersteuning

Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)

Het stijgend aantal mensen met chronische ziekten en complexe ondersteuningsnoden vergroot de druk op de huisartsenpraktijk. Inzetten op ‘geïntegreerde zorg’ en meer specifiek samenwerken met een praktijkverpleegkundige kan deze druk opvangen.

Alles over de VIHP

Samenwerking