Stuurgroep wachtposten Gent-Scheldekracht

De stuurgroep wachtposten Gent-Scheldekracht komt eenmaal per maand samen en volgt het beleid en de algemene organisatie van de wachtdienst en wachtposten op.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. het organiseren van de weekwacht op de wachtposten, de opmaak van de wachtplanning en de interne reglementen, input geven over het financieel beleid, de samenwerking met de spoedgevallendiensten evalueren, evoluties in de sector opvolgen, voorbereiding van de algemene vergadering, enz.

Leden

Bart

Bart Van de Velde

Voorzitter
An

An De Rouck

Loes

Loes Vercruysse

Fien

Fien Van Stappen

Karim

Karim De Boever

Cedric

Cedric Leys

Lucas

Lucas Van Der Elst

Peter

Peter Van Hoecke