Verslaggeving

Streven naar betere verslaggeving vanuit de Gentse ziekenhuizen

Als huisarts ben je voor het beheer van jouw patiëntendossiers erg afhankelijk van verslagen uit de tweede en derde lijn.

Goede, tijdige en correct geadresseerde verslagen zijn cruciaal binnen onze gezondheidszorg.

Als Gentse Huisartsenvereniging streven we naar nóg betere verslaggeving vanuit de Gentse ziekenhuizen.

Dit doen wij om de verslaggeving vanuit de Gentse ziekenhuizen te verbeteren:

 • Door middel van acties wijzen we artsen-specialisten op het belang van goede verslaggeving (zoals de 'Dag van het Verslag voor de Huisarts')
 • We faciliteren incidentmeldingen van huisartsen aan de Gentse ziekenhuizen
 • We zorgen ervoor dat ziekenhuizen verslagen kunnen sturen naar de ehealthbox van wijkgezondheidscentra
 • We maken afspraken over de inhoud van verslagbrieven
   
Dag van het Verslag voor de Huisarts 2021 in AZ Sint-Lucas Gent

Afspraken met de Gentse ziekenhuizen over verslaggeving en arbeidsongeschiktheid

Op 11 november 2022 zaten we samen met de vier Gentse ziekenhuizen en enkele naburige huisartsenkringen om afspraken te maken over verslaggeving en arbeidsongeschiktheid.

Concreet werden de volgende afspraken gemaakt: 

 • Bij doorverwijzing van eerste naar tweede lijn is de reeds uitgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid nuttige medische informatie. De verwijzende huisarts vermeldt ze in de verwijsbrief. 
   
 • De behandelende arts-specialist vermeldt de (ingeschatte) duur van de arbeidsongeschiktheid onderaan het consultatieverslag of de medische ontslagbrief na opname. 
   
 • De behandelende arts-specialist schrijft het attest arbeidsongeschiktheid en geeft dit mee bij ontslag. Wanneer er een reële kans is op verdere medische opvolging (en eventuele verlenging van de arbeidsongeschiktheid), wordt duidelijk gespecificeerd wie de verlenging van de arbeidsongeschiktheid in orde mag brengen en welke stappen de patiënt daarvoor dient te ondernemen (afspraak maken met huisarts, tijdig opvolgafspraak maken in ziekenhuis, etc.) 
   
 • Ziekenhuizen werken communicatie-acties uit richting patiënten over de noodzaak van het formulier Vertrouwelijk bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Doelstelling is dat de patiënten dit formulier zelf meenemen, maar we zijn realistisch. Ziekenhuisdiensten moeten erop voorzien zijn dat veel patiënten dit niet meenemen. De arts die de arbeidsongeschiktheid uitschrijft, vult ook het formulier Vertrouwelijk in.
   
 • De partij die het formulier Vertrouwelijk invulde, is ook verantwoordelijk voor een correctie ervan als dit formulier verkeerd is ingevuld.