Gentse LOK-groepen

Wat is een LOK? 

Een LOK of lokale kwaliteitsgroep is een groep van collega's, artsen of apothekers-biologen, die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen (peer review) om de zorgkwaliteit te verbeteren. 

Per kalenderjaar moet een LOK 4 vergaderingen van minstens 1 uur organiseren. Om je accreditering te verkrijgen of te behouden, moet je deel uitmaken van een LOK. 

De HVG streeft ernaar om de kwaliteit van de peer review van de LOK te verhogen

We streven naar LOK-groepen die bestaan uit collega’s uit dezelfde buurt. Samenwerken met collega’s in de buurt biedt heel wat voordelen. Je elkaar beter kennen en je kan zorgprocessen op elkaar afstemmen. Idealiter bestaat een LOK uit een mix van generaties en praktijkvormen. Elke wijk in Gent heeft haar eigen populatiekenmerken.

LOK's die werken volgens een wijkgerichte visie en openstaan voor huisartsen uit deze wijk (met naam van de voorzitter)

 1. Sluizeken, Tolhuis, Ham (Groep 1726 "forfait Gent-Noord"): Mark De Maesschalk en Ayron d'Hondt
 2. Muide-Meulestede-Afrikalaan: Leendert Holst en Jan Smekens
 3. Drongen: Geoffroy Lemeur
 4. Heusden-Melle: Karen Vandensteen
 5. Wondelgem: Filip Van Kerckhoven
 6. Wondelgem (WGC De Kaai): Isa Levrouw
 7. Mariakerke: Teun Fransen
 8. Destelbergen: Stefan Heytens
 9. Nieuw Gent/UZ: Ellen Van Leeuwen
 10. Oostakker: Marleen Lootens
 11. Ledeberg-Gentbrugge: Melanie Jacobs en Julie Kwembeke
 12. Ledeberg (WGC Botermarkt): Els Vandedrinck
 13. Sint-Amandsberg (2 LOK's): Katrien Verwilligen en Hilde Maes
 14. Brugse Poort: Carl Besard

Regio's zonder LOK

 1. Regio Station Noord en Zuid Watersportbaan
 2. Regio Rabot- Blaisantvest
 3. Regio Elisabethbegijnhof - Papegaai Prinsenhof Sint Michiels
 4. Regio Binnenstad
 5. Regio Macharius en Heirnis
 6. Regio Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem

LOK's die nog niet werken volgens de wijken van de stad Gent (met naam van de voorzitter)

 1. Circuit: Koen Verhofstadt
 2. Zebra: Marianne Kok
 3. Gent-Zuid / Sint-Pieters: Kaat Dirckx
 4. Regio Macharius: Jan Van Elsen
 5. Gent, Oostakker, Lochristi, Melle en Heusden: Ivan Van Damme

Veel Gentse LOK's zijn volzet, waarom niet zelf een groep oprichten?

Heel wat huisartsen die zich in Gent vestigen, vinden momenteel jammer genoeg geen plaats in een LOK. Veel groepen hebben hun maximum aantal leden (25) bereikt. Daardoor wijken ze uit naar andere LOK's, waardoor de wijkgerichte werking in het gedrang komt.

Een LOK oprichten is erg eenvoudig, en de HVG wil hierin ondersteunen. Onder impuls van de HVG werd in het voorjaar van 2023 een nieuwe LOK opgericht in Wondelgem.

Interesse om je schouders te zetten onder een nieuwe LOK? Neem gerust contact op met onze kringmedewerker Karel Strobbe.

Op de website van het RIZIV vind je het volledige stappenplan voor het oprichten van een nieuwe LOK. Laat je niet afschrikken, dit is een eenvoudige procedure.

Aarzel niet om contact op te nemen met het RIZIV (Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen). Er is een LOK-verantwoordelijke die op al je vragen kan antwoorden.