LOK-aanbod van Huisartsenvereniging Gent

We bevelen onderstaande LOK-onderwerpen van harte aan. Het zijn thema's die de eigen praktijk overstijgen, en die actueel zijn in Gent. Hoe meer LOK's ermee aan de slag gaan, hoe meer eenvormigheid in het Gentse zorglandschap!

1. Correct registreren in je EMD en kwaliteitsvolle Sumehrs maken

Met de zomercampagne ‘Summer of Sumehr’ (2021, 2022, 2023) stimuleren we Gentse huisartsen om werk te maken van goed gestructureerde EMD's en veel en goede Sumehrs. Uiteraard is dit een inspanning van lange adem. 

De kunst van het goed registreren in een patiëntendossier – dé premisse voor goede Sumehrs - staat niet in steen gebeiteld. Deze LOK is daarom opgevat als een reeks (open) vragen en stellingen.

We bevragen elkaars praktijk en wisselen tips uit. We leren van elkaar. 

  • Duur: 1,5 à 2 uur
  • Wanneer: middag of avond
  • Moderator: Karel Strobbe, kringmedewerker
     

2. Transferdocument voor de registratie van therapiebeperkingscodes en zorgdoelen in de Gentse WZC's

Maar liefst 60 woonzorgcentra, waaronder ook de Gentse, namen recent een document in gebruik waarin de afspraken rond therapiebeperking en zorgdoelen worden vastgelegd. Via dit document doen ook de zogenaamde ‘NTR (of DNR)-codes’ hun intrede in de woonzorgcentra. Dat is nieuw en van belang voor jou als huisarts, want jij kent die codes toe.

Duik met je LOK in de details en finesses van dit document, en bespreek eigen casussen van patiënten in de WZC'a.

Deze LOK is tevens een goede opfrissing van enkele belangrijke concepten zoals wettelijke vertegenwoordiger, negatieve wilsverklaring, de PICT-schaal, wils(on)bekwaamheid, enzovoort.

  • Duur: 1,5 à 2 uur
  • Wanneer: middag of avond
  • Moderator: Karel Strobbe, kringmedewerker

Wil je deze LOK zelf modereren? Deze hulpmiddelen zullen jou zeker helpen bij de voorbereiding: