Wachtpost AZ Sint-Lucas

Ben je van wacht in de wachtpost AZ Sint-Lucas? Lees deze info goed door, het zal je helpen om je wachtdienst vlot te laten verlopen.

  • Neem bij het begin van je shift even de tijd voor een korte briefing met je collega-artsen in de keuken (dus om 8 uur of om 19 uur). 

  • Het adres is Groenebriel 1, 9000 Gent. Maar er zijn verschillende toegangswegen, afhankelijk of je met de fiets, openbaar vervoer of wagen komt. Kom je met de wagen? Stel dan je GPS in op Terhagen (niet op Groenebriel). De Blaisantvest en de toegangsweg naar de parkeertoren vallen niet onder de lage-emissiezone. Rij je dus met een auto die de LEZ-zone niet in mag, dan kan je zonder problemen Sint-Lucas bereiken. 

  • Bekijk dit filmpje van het openingsweekend voor meer info over de parking, toegang, indeling, labo...

  • Deze wachtpost is doorlopend open van vrijdagavond van 19 uur tot maandagochtend 7 uur. Vanuit hier vertrekt 1 auto voor de huisbezoeken.

  • Mediris: als je nog niet of al lang geleden met Mediris hebt gewerkt, probeer dan eens op voorhand thuis in te loggen. Zo kan je tijdens je wacht onmiddellijk en zonder problemen aan de slag. Meld je aan met eID of Itsme om gebruik te kunnen maken van alle eHealth-diensten tijdens de wacht.

  • Een patiënt doorverwijzen naar spoed voor verder onderzoek? Weet dat er in het weekend enkel spoedartsen standaard aanwezig zijn, geen andere specialisten (orthopedist, oftalmoloog, NKO…). Dus doorverwijzen naar spoed mag zeker maar schep geen verkeerde verwachtingen bij de patiënt.

  • Gelieve in geval van een terugverwijzing van spoed naar wachtpost naar spoed te bellen naar de spoedarts om hem hierover te briefen. Zo kunnen we de patiëntenstroom bijsturen.

  • Aanvragen labo’s: voor PCR-testen wordt er met een eForm gewerkt, maar voor alle andere labostalen en RX wordt er met papieren formulier gewerkt en moet de identiteitskaart van de patiënt worden ingelezen (stuur de patiënt dus niet naar huis voor dit is gebeurd).

  • Procedure voor medische beeldvorming: je kan de patiënt naar de spoed sturen met een papieren formulier voor een dringend onderzoek dat niet kan wachten tot maandag. Daar zal hij/zij ambulant ingeschreven worden. Echo's bespreek je als arts wel op voorhand met de radioloog van wacht, want deze is niet steeds aanwezig. De beelden kun je nadien bekijken via de website https://beelden.azstlucas.be. Indien het protocol nog niet werd toegevoegd om de beelden te interpreteren, mag je steeds bellen met de radioloog van wacht.