De politie, uw vriend: HVG en politie Gent slaan de handen in elkaar

Samen met politiezone Gent evalueerden we de huidige samenwerking en vatten we de belangrijkste aandachtspunten samen in een protocol. Dit met als doel om voor de huisartsen en politie een werkzame oplossing af te spreken m.b.t. het opvorderen van artsen en het verlenen van bijstand. In het protocol zijn praktische afspraken vastgelegd rond overlijden, gedwongen opname, opvordering, medische bijstand, noodoproep van een arts, ...

Samenwerkingsprotocol HVG - Politie Gent

We zetten graag 3 belangrijke punten uit de overeenkomst in de kijker:

  • Tijdens weekdagen kan je telefonisch beroep doen op de dienst Maatschappelijk Werk (Dieter Dieussaert 09/266 67 41) voor vragen i.v.m. het gedwongen opnemen van een patiënt die een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen en/of waarbij de politie tussenbeide moet komen.
  • Politiezone Gent vraagt je medewerking in geval van medisch bijstand bij een opgeslotene in het Stedelijk Bewaarhuis te Ekkergem. Nu wordt 112 opgebeld terwijl er slechts eerstelijnszorg nodig is. Als de opgeslotene geen huisarts heeft, raadpleegt de politiezone Gent vanaf heden de Sociale kaart om verschillende huisartsen uit de buurt te contacteren.
  • Ook bij het vaststellen van een overlijden willen we vragen om zo snel als mogelijk het overlijden te gaan vaststellen bij een eigen patiënt of een patiënt in de buurt zodat het lichaam vlot geëvacueerd kan worden.

We realiseren ons dat het als huisarts niet evident is om in te gaan op de vraag om medische bijstand te gaan verlenen of een vaststelling te gaan doen tijdens de dag. Toch zijn we ervan overtuigd dat als elke Gentse huisarts zijn verantwoordelijkheid hierin opneemt, de inspanning voor iedereen beperkt blijft.

Terug naar nieuwsoverzicht