COVID PCR-tests voor personeel woonzorgcentra: niet haalbaar

COVID PCR-test voor personeel woonzorgcentra? Niet haalbaar, vindt het HVG-bestuur

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om symptomatisch personeel van woonzorgcentra te testen met een PCR-test. Zowel bij de CRA's in ons werkingsgebied als bij het HVG-bestuur is er weinig appetijt om deze richtlijn strikt te volgen. Inzetten op mondmaskers en strenge hygiënemaatregelen is de te volgen strategie. 

Personeel: 7 dagen thuis bij positieve PCR-test 

Een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad heeft tot doel de overdracht van het coronavirus te beperken en uitbraken te monitoren, nu we ons in Fase I bevinden. Routinetesting bij asymptomatische personeelsleden vindt (uiteraard) niet meer plaats, maar bij personeelsleden met symptomen van COVID wordt wel een PCR-test aangeraden.  

Als de PCR-test positief is, wordt aangeraden om het personeelslid 7 dagen thuis te laten en nadien 3 dagen neusmondmaskerplicht toe te laten passen. Wanneer het praktisch onmogelijk is om het personeelslid zo’n lange periode thuis te laten (en wanneer de klachten mild zijn), zijn andere maatregelen geboden. 

Uit onze rondvraag bij de CRA’s in ons werkingsgebied bleek alvast dat heel wat woonzorgcentra nu reeds kampen met personeelstekort en dat deze lange isolatieperiode praktisch onhaalbaar is. 

Het HVG-bestuursorgaan (BO) is van oordeel dat er best een pragmatisch, uniform beleid wordt gevoerd in de Gentse woonzorgcentra: zieke personeelsleden blijven gewoon thuis (zonder PCR-test) en licht symptomatische personeelsleden dragen een mondmasker (zonder getest te worden). Inzetten op  strenge hygiënemaatregelen dus, en niet op testing.

Bewoners: houd rekening met hun kwetsbaarheid 

De richtlijn bevat ook aanbevelingen over PCR-tests bij bewoners en isolatiebeleid:

  • PCR-tests bij bewoners: testen van symptomatische bewoners is mogelijk, maar de HGR vraagt nadrukkelijk dit te doen als er een handelingsperspectief is (oftewel: als er iets met een positief resultaat gedaan zal worden) én om rekening te houden met de kwetsbaarheid (uitgedrukt a.d.h.v. de Clinical Frailty Scale). Bij fitte tot tamelijk fitte symptomatische bewoners wordt geen test aanbevolen. 
  • Isolatiebeleid: een isolatieperiode van 5-7 dagen en nadien 3 dagen voorzichtigheid (maskerdracht) kan overwogen worden, indien te rechtvaardigen, zeker bij groepsactiviteiten en gemeenschappelijke maaltijden. 

Raadpleeg hier het volledige advies (pdf-document)

Terug naar nieuwsoverzicht