Coming soon: weekwacht op de wachtpost

3 op de 4 Gentse huisartsen is voor een weekwacht in de wachtpost

De nood aan een weekwacht in de wachtpost is er. In regio Gent stemde 76% van de op de AV* aanwezige huisartsen (incl. volmachten) voor. In regio Scheldekracht (op de eigen algemene vergaderingen van de verschillende kringen) was dit 70%. Op basis van deze stemming zijn we als huisartsenkring een traject gestart om aanvraag te doen bij het RIZIV. Het RIZIV moet enerzijds onze aanvraag goedkeuren en anderzijds bepalen hoeveel middelen we hiervoor ter beschikking krijgen. De stuurgroep Gent-Scheldekracht volgt dit verder op. Als huisartsenkring nemen wij hierin een ondersteunende rol op.

*Op 10 mei vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Daar bespraken we o.a. de financiële verslagen en jaarrekening, stelden we een nieuw bestuur aan en gingen we dieper in op de kringwerking, het project digitale communicatie en de wachtdienst. Kon jij er niet bij zijn? Geen nood! Hier vind je een beknopt verslag en de gebruikte presentatie.

Aanvraag goedgekeurd: HVG aan de slag!

Eind juni keurde het RIZIV onze aanvraag voor een weekwacht op de wachtpost goed. Wij zijn alvast bezig met de verdere uitwerking zodat we van start kunnen gaan op 1 januari 2024. De verdere praktische informatie volgt in het najaar.

Terug naar nieuwsoverzicht