New deal

What's the deal?

Wat is de New Deal?

De New Deal is een derde organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde, naast de blijvende prestatiefinanciering en forfaitaire financiering. De bedoeling van dit derde model is om ervoor te zorgen dat huisartsen op een andere manier kunnen werken, met taakdelegatie en ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Op die manier wil men het hoofd bieden aan de uitdagingen van het huidige gezondheidszorgsysteem, zoals complexere zorgnoden, patiëntenstops, administratieve overbelasting, enz. Eens geïmplementeerd, kunnen artsen hier vrijwillig voor kiezen.

Honoraria

Het Riziv publiceerde begin september de honoraria die kunnen gevraagd worden door huisartsenpraktijken die in de New Deal stappen. Het nieuwe financieringssysteem bestaat zowel uit een vergoeding per patiënt als per verstrekking.

De hogere financiering per patiënt moet zorgen voor:

 • Erkenning en honoreren van werk buiten directe patiëntencontacten
 • Meer autonomie in het besteden van de middelen (diversiteit huisartspraktijkenlandschap)
 • Het toelaten van taakdelegatie, tussen huisartsen en/of andere zorgprofessionelen.
 • Vergoeding volgens gemiddelde zorgzwaarte en complexiteit
 • Het behoud van loon naar werken
 • Meer incentives voor kwaliteitsvolle praktijkvoering.

De nieuwe premiefinanciering moet zorgen voor:

 • Kwaliteitsverhoging door meer preventieve en proactieve zorg door taakdelegatie
 • Toegankelijkheid huisarts voor nieuwe patiënten stijgt
 • Professionele tevredenheid stijgt door taakdelegatie voor protocoleerbare zorg
 • Minder consultaties per huisarts door taakdelegatie
 • Praktijkmanagement premie maakt tijd vrij voor ontwikkelen praktijkprocessen en richtlijnen met kwaliteitsverbetering tot gevolg.

 

Je (praktijk) kandidaat stellen

Tussen 27 oktober 2023 en 7 januari 2024 kunnen huisartsenpraktijken die tot de New Deal willen toetreden, zich daarvoor kandidaat stellen. De kandidatuurstelling gebeurt via ProGezondheid (Services > Attesten en formulieren). Alle leden van een groepering moeten de kandidatuur digitaal ondertekenen.

Voor begeleiding kun je terecht bij Domus Medica als partnerorganisatie

Meer informatie?

Alle informatie over de new deal vind je in het themadossier op de website van Domus Medica of op de FAQ-pagina van het RIZIV

Op 21 september 2023 en 5 oktober 2023 organiseerde Domus Medica een webinar over de new deal. Bekijk hier de opname.

Op 8 november lanceerde het Vlaams consortium New Deal (Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een gloednieuwe website voor huisartsen geïnteresseerd in de New Deal. Huisartsen die dit nieuwe organisatie- en financieringssysteem overwegen, vinden hier praktische informatie en een simulatietool om te testen wat de nieuwe financiering zou betekenen voor de praktijk.

Naar newdealhuisartsen.be