COVID-griepvaccinatie

Alle informatie over de vaccinatie tegen COVID en griep voor jou gebundeld.

COVID-vaccinatie in Gent

Op 30/8 gaven we in samenwerking met de apothekersvereniging KOVAG en ELZ Gent een webinar over de COVID-vaccinatie in Gent. We lichtten het Vlaamse kader toe over de vaccinatiecampagne en gingen in op tal van praktische zaken. 

Bekijk de opname van de webinar

Tijdens de webinar beantwoordden we ook verschillende vragen. ELZ Gent bundelde de veelgestelde vragen op zijn website.

Let op: In onze webinar kwam de vraag wat je moet doen met mensen die voor de eerste keer gevaccineerd worden en dus geen voorafgaande vaccins gekregen hebben. Het antwoord dat in die gevallen een primovaccinatie kan gegeven worden met 4 weken tussen, is achterhaald. In al deze gevallen moet de persoon in kwestie slechts één prik krijgen met het XBB-vaccin.

Heb je vragen waarop je het antwoord nog niet kon vinden? Stel je deze graag persoonlijk?  Deel je graag een good practice?

Schrijf je dan in voor de digitale Q&A op dinsdag 26 september 2023 van 20u tot 21u. Dr. Johan Wouters als medisch aanspreekpunt, Isabelle Vandewalle als farmaceutisch aanspreekpunt en Mariane Van de Walle als aanspreekpunt vanuit de ELZ Gent staan jullie graag te woord. Deelnemen is mogelijk na inschrijving (tot 25 september).

Inschrijven voor de Q&A najaarsvaccinatie 2023

COVID-vaccinatie in Vlaanderen

Op 7/9 gaf Domus Medica een webinar met oa. uitleg over het gebruik van de queryfunctie om doelgroepen te selecteren binnen de medische pakketten en het gebruik van Doclr om uitnodigingsbrieven te versturen.

Bekijk de presentatie en opname

Let op: in dit webinar werd gesuggereerd dat gehospitaliseerde personen met een ernstige ziekte 3 maanden moeten wachten voor vaccinatie. Dit is 14 dagen, hierin volgen we het advies van de HGR.

Op de FAQ-pagina van Domus Medica vind je antwoorden terug op veelgestelde vragen.

Toolkit najaarsvaccinatie Domus Medica

In het kader van de najaarsvaccinatiestrategie van 2023 stelde Domus Medica een handige toolkit samen. Deze toolkit is bedoeld om de voorbereiding op een efficiënt verloop van de griep- en COVID-19-vaccinaties te ondersteunen.

De toolkit behandelt verschillende belangrijke onderwerpen:

 • het identificeren van de doelgroep
 • het begeleiden van patiënten
 • het begrijpen van behoeften én noden van de praktijkorganisatie
 • de financiering

Dit alles met als doel om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om kwetsbare patiënten bewust te maken van de beschikbare vaccinaties. Dit jaar wordt als een overgangsjaar beschouwd. Hoewel enkele aspecten nog niet volledig zijn uitgewerkt, wordt er achter de schermen bij Domus Medica hard gewerkt om deze aan te scherpen.

Naar het themadossier Vaccinaties (Domus Medica)

Timing van de vaccinatie

Vaccinaties hebben een paar weken nodig om bescherming op te bouwen en worden dus best toegediend enkele weken voor er een piek van besmettingen opkomt.

 • Het griep en COVID-vaccin mogen samen toegediend worden.
 • Voor COVID-vaccinatie betekent dit dat die best gebeurt voor eind oktober. Een najaarspiek van COVID-besmettingen wordt immers begin november 2023 verwacht.
 • Aan de WZC wordt gevraagd niet later dan midden september te starten met het vaccineren van de bewoners. Zij zijn de meest kwetsbare groep voor COVID-19 en het is cruciaal dat zij tijdig bescherming kunnen opbouwen voor er een toename aan besmettingen is.
 • Vaccinatie van personeel van WZC kan eventueel later wanneer nieuwe vaccins beschikbaar zijn.
 • Griepvaccinaties kunnen zoals de voorbije jaren pas starten vanaf 15 oktober. De piek aan griepbesmettingen wordt pas vanaf eind van het jaar/begin volgend jaar verwacht. Te vroeg vaccineren tegen griep houdt het risico in dat de bescherming die door vaccinatie wordt opgebouwd, al is afgenomen wanneer de besmettingen toenemen.
 • COVID- en griepvaccinatie gelijktijdig toedienen zal voor de bewoners van WZC niet mogelijk zijn. Voor andere patiënten is er een tijdsvenster van 2 weken om gelijktijdig beide vaccins toe te dienen (tussen 15 en 31 oktober).

Stad Gent zal in de week van 11 september een brief naar alle 65-plussers versturen met de oproep om zich te laten vaccineren tegen COVID.

Vaccins bestellen

COVID- en griepvaccins kunnen door de CRA of huisarts besteld worden via Vaccinnet.be.

 • Woonzorgcentra kunnen vanaf 4 september 2023 COVID-vaccins bestellen. 
 • Huisartsen kunnen vanaf 11 september 2023 de COVID-vaccins bestellen. Het gaat om vaccins van Pfizer die gebaseerd zijn op de XBB-variant. De bestelmogelijkheden voor COVID-vaccins worden afgesloten op 30 september 2023.

Om te besparen op de transportkosten van de COVID-vaccins, wordt het aantal bestelmogelijkheden beperkt.

 • Na bestelling worden COVID-vaccins binnen de 7 à 10 werkdagen geleverd.
 • Levering in ontdooide toestand: 10 weken houdbaar bij 2-8°C.
 • De materialen (spuitjes en naalden met low-dead volume) worden meegeleverd met de vaccins. Omdat deze materialen apart worden vervoerd, is het mogelijk dat de materialen niet op hetzelfde moment worden geleverd als de vaccins. Zowel de vaccins als de materialen worden binnen 10 werkdagen geleverd.
 • Als je kiest voor opgetrokken vaccins, zal je die via een bestelformulier (in opmaak) kunnen bestellen bij een groot aantal apothekers. Hierdoor zal je in een beperkte straal aan de nodige vaccins geraken. Je zal wel een 2-tal weken op voorhand moeten bestellen omdat de apotheek de vials voldoende op voorhand moet kunnen bestellen.
 • Klik hier voor een overzicht van alle apothekers in Gent die vaccins optrekken en waarbij je kan bestellen, of apothekers die zelf vaccineren. Het is de bedoeling dat je zelf een apotheker contacteert om verdere afspraken te maken.
 • Hou er rekening mee dat de vials per 10 in een doos zitten. Je kan dus enkel een veelvoud van 60 vaccins bestellen. Wat je tekort hebt aan vials boven dat veelvoud kan je bestellen bij de apotheker in jouw buurt.
 • Voor zowel vials als opgetrokken spuiten geef je de rijksregisternummers, naam en voornaam door aan de apotheker via een groepsvoorschrift.
 • Volgens Domus Medica is er geen einddatum (30/9) voor artsen of apothekers omdat er verwacht wordt dat er ook in oktober en november zal moeten gevaccineerd worden. Huisartsen en apothekers kunnen max. 3 keer COVID-vaccins bestellen.
 • Vaccins kunnen opgehaald worden door ondersteunend personeel, je hoeft als arts niet zelf vaccins op te halen.
 • Zowel verpleegkundigen, huisartsen als apothekers mogen opgetrokken COVID-vaccinspuiten vervoeren, op voorwaarde dat de kwaliteit wordt gegarandeerd, namelijk: schokvrij, onder 25°C en maximum zes uren na optrekken. Opgelet: de COVID-vaccins moeten binnen zes uren ‘na optrekken’ toegediend worden en niet 'na vertrek'. Het is daarom aangeraden het vervaluur op de spuit te noteren.

Meer informatie

Meer informatie en updates over deze herfstvaccinatie 2023 vind je op www.laatjevaccineren.be.