Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Gezien het wegvallen van het additioneel budget, kwam het Netwerkpunt Het Pakt op de helling te staan. Maar hulpverleners kunnen nu toch blijvend beroep doen op het Netwerkpunt bij vragen omtrent het regionale aanbod geestelijke gezondheidszorg en assertieve zorg in de samenleving.

De Vakgroepen Huisartsgeneeskunde bieden u graag een uitzonderlijk programma aan voor uw LOK/navorming in het kader van de interuniversitaire bewustmakingscampagne: “U bent toch ook Stagiair(e) geweest?”. Kies uw vorming uit meer dan 80 interessante onderwerpen.

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van VUB & UGent zoekt huisartsen voor het onderzoek over voorafgaande zorgplanning in de huisartsenpraktijk. Wilt u meewerken aan dit belangrijk onderzoek en training krijgen in VZP gesprekken?