Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


De Gentse huisartsen zullen dagelijks geconfronteerd worden met het nieuwe mobiliteitsplan. In het bijzonder bij het plannen van huisbezoeken. Daarom organiseert de HVG een boeiende debatavond op 20 oktober, in aanwezigheid van schepen Filip Watteeuw. Schrijf u nu in!

De Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening Oost-Vlaanderen laat weten dat er een proefproject 'Collocatie' start inzake patiëntenvervoer volgens de Wet op de gedwongen opname.

Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar een prioritaire zone, een premie krijgen. Hier het nieuwe overzicht van prioritaire zones die nu in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag van de premie ter ondersteuning huisartsen.