Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Mind Spring, zoals u zich waarschijnlijk herinnert, is een groepsaanbod voor asielzoekers en vluchtelingen met het doel de mentale weerbaarheid te vergroten.

In het verlengde van het recente rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wensen de partners van Functie 1 van GGZ-netwerk Het PAKT zich, hopelijk samen met velen onder u, uit te spreken over de meervoudige betekenis van de ELP-functie.  Ondertekent u mee?

U heeft ongetwijfeld al iets opgevangen over de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Momenteel worden belangrijke knopen doorgehakt over de geografische afbakening van de zorgregio’s. Uw mening is belangrijk! Laat van u horen.