Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Eénlijn.be, het consortium dat in opdracht van de Vlaamse Overheid opleidingen organiseert rond eHealth, heeft tijdens de zomer een speciaal aanbod voor groepspraktijken en/of lokale groepen artsen die eenzelfde EMD-pakket gebruiken. Leer ook in één uur hoe je de telematicapremie kan behalen.

Vier jaar geleden ging in het kader van de zesjarige opleiding geneeskunde aan de UGent een mentorsysteem van start. Een arts-mentor begeleidt een vaste groep van 9 studenten zes jaar lang met als doel een continuïteit te creëren in hun professionele ontwikkeling. Voor het nieuwe academiejaar zijn ze op zoek naar enthousiaste huisartsen!

Huisartsen krijgen meer en meer te maken met volwassenen die zich in een acute psychiatrische crisissituatie bevinden. U als professionele verwijzer kan een cliënt 24/7 telefonisch aanmelden bij het Mobiel Crisis Team. Crisisinterventies ter plaatse gebeuren in de week tussen 8u en 20u30 en in het weekend tussen 10u en 18u.