Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Voortaan verschijnen ook alle nieuwsberichten op de website nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Medicatie voor pijnstilling wordt in het kader van dringende medische hulp normaliter niet terugbetaald uitgezonderd wat betreft pijnstillers voor chronische pijnpatiënten.

Hoewel de gezondheid van kinderen jonger dan vijf er wereldwijd aanzienlijk op vooruitgegaan is, blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de gezondheid van 10- tot 24-jarigen al jaren lijdt onder een gebrek aan zorg en preventie.

Door de bevolkingstoename op het opvangponton 'Reno' aan de Rigakaai, is er nood aan een extra huisarts voor één of twee consultaties.