Welkom

Welkom op de website van de Huisartsenvereniging Gent. De website is een belangrijk communicatie-instrument die de dienstverlening naar onze leden ondersteunt. Ze draagt ook bij aan de transparantie van onze organisatie door onder andere de vergaderverslagen van de werkgroepen te publiceren.

Hier komen ook alle nieuwsberichten op, nog voor de nieuwsbrief verschijnt. Reden genoeg om hier regelmatig een kijkje te nemen!


Vanaf vandaag wordt opnieuw een warmteperiode met enkele dagen van aanhoudende warmte verwacht. In het kader van de campagne 'warme dagen' en het nieuwe Vlaamse warmteactieplan wil het Agentschap Zorg en Gezondheid u oproepen om tijdens deze warme dagen extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen.  

Naar aanleiding van dag van de mantelzorger op 23 juni wordt een postkaart verspreid aan huisartsen, apothekers en andere zorgverleners. Deze postkaart moet mantelzorgers op weg helpen bij vragen over dementie.

Neem deel aan dit onderzoek over gedeelde besluitvorming, het proces waarin de patiënt en de zorgverlener samen gezondheidsgerelateerde beslissingen nemen, door een korte vragenlijst in te vullen.