Nieuwsoverzicht

Het preventieteam (alcohol en drugs) van CGG Eclips maakte n.a.v. de nieuwe Te Gek?!-campagne een krantje. In dit krantje heeft men heel wat getuigenissen, ervaringen en informatie verzameld over het thema alcohol & verslaving in Gent.

Stad Gent is op zoek naar een arts voor de opvolging van de verzekeringsdossiers m.b.t. arbeidsongevallen, voor Stad en OCMW Gent. Het betreft oude, nog actieve dossiers waarvoor medische kosten worden ingediend.

Een groot deel van de huisartsen bevindt zich in 'rode zone'. De coronacrisis begint voor iedereen door te wegen en ook de huisartsen lijden hieronder. De druk is enorm.

Wordt het jou ook soms te veel? Heb je nood aan een luisterend oor? In regio Gent is dr. Vera De Vleesschauwer het aanspreekpunt voor Doctors4Doctors en Arts in Nood. Je kan haar bereiken via 0495/89.53.20 of vera.devleesschauwer@belgacom.net.

Het Vlaams Apothekersnetwerk laat weten dat de apotheken op dit moment nog niet al hun bestelde griepvaccins geleverd kregen. Patiënten die nu in de apotheek langskomen voor een griepvaccin, zonder voorafgaande reservatie, komen op een wachtlijst terecht.

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Het Centrum voor KankerOpsporing benadrukt dat het ook in deze COVID-tijden belangrijk is om te blijven screenen naar borstkanker en dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Deze infosheet voor huisartsen bevat de nodige cijfers en ook duidelijke informatie die u met uw patiënten kan bespreken.

Op woensdag 7 oktober organiseerde de HVG een webinar met als thema: ‘COVID-19. Ben je nog mee?'. Daarin werd een kort overzicht van de belangrijkste richtlijnen gegeven:

  • Contacten
  • Testen
  • Kinderen
  • Andere (reizen, BIS-nummer, nomenclatuur)

Hierna werd ruimte voorzien voor alle vragen en opmerkingen. 

Op 9 oktober opende een nieuwe wachtpost op de site van het UZ Gent. Alles wat je moet weten over deze nieuwe wachtpost, vind je in dit filmpje (of lees je hieronder). De wachtpost in Gentbrugge doet vanaf nu enkel nog dienst als triagecentrum (tijdens de week) en infectiewachtpost (in het weekend). 

De Dienst Burgerzaken van Stad Gent is op zoek naar back-up artsen voor het uitvoeren van een tweede controle an de van de doodsoorzaak (bij crematie). 

Vanaf eind september stelt de Belgische overheid de app “Coronalert”, een applicatie voor contactopvolging, ter beschikking van de Belgische burger. Met deze app kan er via de mobiele telefoons op een privacyvriendelijke manier opgevolgd worden wie met wie in nauw contact kwam. Dit gebeurt door de uitwisseling van anonieme codes.

Pagina's