Nieuwsoverzicht

Dr. Maik Van der Auwera (VUB) onderzoekt hoe het gesteld is met het vertrouwen in de eigen klinische vaardigheden van huisartsen bij het herkennen, communiceren en omgaan met suïcidale (jong)volwassenen (16-29).  Vul je zijn enquête in?

In onze nieuwsbrief van januari sloop een foutje. Hier vind je het juiste e-mailadres om posters te bestellen over het algemeen wachtnummer 1733.

UGent en UZ Gent zoeken proefpersonen om na te gaan of chocolade goed is voor je bloedvaten.

Partnergeweld of echtscheidingen: als huisarts sta je er soms plots middenin. Je hebt het gevoel niet over de juiste kennis te beschikken. Hoe blijf je neutraal? Waar moet je terecht met je bezorgdheden over de kinderen? Er zijn organisaties en hulpmiddelen die jou wegwijs maken in dit mijnenveld. We lijsten er hieronder enkele op.

Sinds januari 2019 maken mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkomingen worden uitbetaald door de zorgkassen en het agentschap Vlaamse sociale bescherming. Voor huisartsen veranderen er twee dingen.

De betrokkenheid van de huisarts bij het MOC is belangrijk voor de patiënt. De nieuwe conventie tussen artsen, ziekenfondsen en de overheid voorziet nu in een vergoeding voor de video-MOC. Dat zal de participatie van huisartsen in het MOC faciliteren en stimuleren.

Je hebt ongetwijfeld patiënten die afwezig zijn van het werk omwille van burn-out. Deze patiënten ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig. Als je deelneemt aan deze studie, ga je aan de slag met een nieuw zorgpad rond burn-out en werk.

Het elektronisch voorschrijven van medicatie wordt verplicht vanaf 1 januari 2020*. Deze verplichting geldt ook voor contacten op de wachtpost: in het bijzonder voor raadplegingen, voor huisbezoeken is er een uitzondering voorzien.

Het voltallige team van de Gentse Huisartsenvereniging wenst jou fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

In deze grootschalige internationale studie wordt onderzocht in welke mate een model voor de rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg kwaliteitsvol, betrouwbaar en werkbaar is voor artsen, apothekers en verpleegkundigen.

Pagina's