Nieuwsoverzicht

Op maandag 14/10/2019 zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

De Arteveldehogeschool in Gent werkt mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Voor het project zijn ze op zoek naar personen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica, alsook naar personen met diabetes type 2 die niet deelnemen aan (een) groepsprogramma, maar wel bereid zijn om 2 vragenlijsten in te vullen in een periode van 6 maanden.

De prioritaire (= huisartsarme) zones voor huisartsen in de regio Groot-Gent zijn bekend. 

Neem deel aan deze korte vragenlijst omtrent de aanpak en behandeling van enkeltraumata in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Invullen duurt slechts 5 minuten!

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor artsen m.b.t. infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae.

In dit wetenschappelijk advies geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) een stand van zaken (d.d. mei 2019) betreffende de aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt

Drie HAIO's nodigen u graag uit om deel te nemen aan hun thesis-studie omtrent 'co-locatie van de huisartsenwachtpost en dienst spoedgevallen’. Een boeiend onderzoek gezien ook wij in Gent in de nabije toekomst twee wachtposten op een ziekenhuissite zullen hebben!

Neem nu deel aan dit masterproefonderzoek naar het gebruik van ‘dokter Google’ en de impact hiervan op de consultatie en het overleg tussen huisarts en patiënt! 

Annelies Appeltans nodigt u graag uit om deel te nemen aan haar studie omtrent preventiemaatregelen tegen inbraak en geweld in huisartsenpraktijken. Deze korte enquête neemt max. 5 minuten in beslag en vindt u hier.

Het probleem van de – intussen ruim 500 – niet-leverbare geneesmiddelen duikt geregeld op in het nieuws. De overheid heeft al maatregelen genomen, maar die zijn kennelijk ontoereikend. Wat is de impact van stockbreuken op de eerste lijn? Domus Medica wil de moeilijkheden waarmee huisartsen in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, in kaart brengen en richt een meldpunt op.

Pagina's