Nieuwsoverzicht

Domus Medica stelt gratis sprekers ter beschikking voor een 2 uur durende vorming over de re-integratiewetgeving. Een ideaal aanbod voor LOK-groepen!

Binnenkort opent Fedasil opnieuw een opvangcentrum voor Verzoekers tot Internationale Bescherming (asielzoekers) in Gent. Fedasil is daarvoor op zoek naar huisartsen.

We zoeken versterking van ons team vaste onthaalmedewerkers.

In het kader van een masterthesis Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven willen enkele studenten graag peilen naar de manier van inname van geneesmiddelen en de huidige kennis van medische hulpmiddelen bij slikproblemen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft het GGZ-landschap in kaart gebracht, om eventuele lacunes en overlappingen op te sporen. De belangrijkste conclusie daarbij is dat de GGZ-behoeften van de Belgische bevolking niet duidelijk zijn, omdat hierover geen betrouwbare cijfers bestaan. HET KCE doet wel een aantal aanbevelingen.

Geconfronteerd met de huidige klimaatcrisis en milieuveranderingen, schreef en verspreidde de vereniging 'Docs for climate' in oktober een open brief. De brief kan nog steeds ondertekend worden.

Sinds 11 oktober kunnen Gentenaars ook online de verklaring voor orgaandonatie invullen. Naast online, kan dit ook nog altijd schriftelijk en via het loket.

De werkgroep CRAGT van de HVG nodigt je ook dit jaar uit op een boeiend symposium! Dit symposium met als thema: 'Dementie in het WZC: van diagnose naar zorg' gaat door op zaterdag 7 december 2019. Deelname is gratis en accreditering werd aangevraagd!

Huisartsen kunnen gratis inloggen op de CEBAM-websites ebpnet.be (gratis website voor huisartsen met klinische praktijkrichtlijnen) en cdlh.be (gratis medische digitale bibliotheek). Meer informatie over hoe je precies kan inloggen, vind je in het inlogschema.

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn aanbevelingen rond vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.

Pagina's