Nieuwsoverzicht

Via de wet van 08/07/1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd het 112-systeem opgericht.

In het LUNA abortuscentrum te Gent wordt er veel belang gehecht aan een goede samenwerking met de verwijzende huisarts. Om deze samenwerking verder te faciliteren, licht het centrum zijn werking toe. 

De campagne om rookstopbegeleiding door een tabakoloog te promoten neemt een sterke start. Ook u kan helpen om de boodschap mee uit te dragen en het campagnemateriaal te verspreiden!

In juni bracht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een nieuw persbericht uit dat de effectiviteit en veiligheid van metabole en bariatrische chirurgie (MBS) behandelt. Het  KCE onderzocht samen met het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de werkzaamheid en veiligheid van deze chirurgie, en ging na of het opportuun is om deze terugbetaling uit te breiden naar jongeren of naar volwassenen met type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 35.

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Heb je als huisarts een klacht over het ontslagmanagement van een ziekenhuis, een voorval tijdens de wachtdienst, enzovoort? Dan kun je deze vanaf heden indienen via het centraal klachtenformulier op onze website. Ook patiënten kunnen hier terecht met hun klacht.

Wilt u op de hoogte zijn van alle nieuws rond de wachtposten in Gent en Scheldekracht? Hieronder vindt u een korte update!

Het is sinds enkele maanden mogelijk voor artsen om via Mediris verslagen en resultaten op de hubs/CoZo te raadplegen tijdens de wachtdienst. Hiervoor dient er wel een therapeutische relatie te zijn met de patiënt en moet de arts aanmelden met zijn of haar eID. 

Bent u geïnteresseerd om een gratis train-the-trainer te volgen over de KCE-richtlijn ‘Lage rugpijn en radiculaire pijn’ op 29 oktober? Daarna kunt u tegen een vergoeding zelf multidisciplinaire bijscholingen/navormingen begeleiden in uw regio.

Dove en slechthorende mensen kunnen de wachtposten bereiken door hun naam, telefoonnummer en 'wachtdienst Gent' te sms'en naar 8665.

Pagina's