Nieuwsoverzicht

Vanaf 1 december 2021 sluit het testcentrum op de site van AZ Jan Palfijn. De werking wordt overgedragen aan het testcentrum van AZ Sint-Lucas. Meer informatie over de Gentse testcentra vind je via gent.testcovid.be.


Je kan overlijdensattesten voor je individuele praktijk aanvragen en ophalen bij de HVG (Groot Begijnhof 14, Sint-Amandsberg). Aanvragen kan via info@hvg.be!


Sinds 15 september kan het papieren bewijs van elektronisch voorschrift, op vraag van de patiënt, vervangen worden door de beveiligde, digitale beschikbaarstelling van het voorschrift. Apothekers roepen op om voorlopig het bewijs van elektronisch voorschrift te blijven printen en met de patiënt mee te geven, tenzij de patiënt uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen. Op die manier kan de nodige medicatie gegarandeerd aan de patiënt afgeleverd worden, ook in geval van een uitval van het digitale netwerk.


De mobiele teams van Het PAKT werden recent uitgebreid als gevolg van een versterkende maatregel tijdens de covid-19 pandemie. De versterking geldt zowel voor adviesvragen, indicatiestelling en ondersteuning van mantelzorgers en professionelen, als voor de begeleiding door de MOBiLteams (langdurige zorg) of de Mobiele Crisis Teams (MCT) (acute psychiatrische zorg). De volledige communicatie hierrond lees je hier

We hoorden van verschillende collega-artsen dat ze een (of meerdere) boete(s) ontvingen vanwege het rijden door de knippen. Als zorgverstrekker kun je echter een gratis vergunning aanvragen zodat je het autovrij gebied in mag én door de knippen mag rijden.

Op 12 november 2021 keurde de Vlaamse regering een principenota goed rond de hervorming van Impulseo. Men wil op deze manier investeren in de ondersteuning en uitbouw van huisartsenpraktijken in Vlaanderen, met extra incentives indien er stappen worden gezet richting interdisciplinaire praktijkvoering. 

20 Vlaamse huisartsenkringen roepen 19 oktober uit tot de ‘Dag van het verslag voor de huisarts’. En de HVG doet mee. Kwalitatieve, tijdige verslaggeving ontvangen van specialisten is immers cruciaal om een goede GMD-houder te kunnen zijn.

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde een achtergronddocument over PFAS voor zorgprofessionals op. Hierin vind je een antwoord op de belangrijkste vragen rond PFAS.

De Diabetes Liga ontwikkelde E-forms voor aangepaste rijbewijzen voor personen met diabetes. Deze zijn vanaf heden beschikbaar als e-form in het EMD.

De Summer of Sumehr is begonnen! Heel de maand juni vestigen we de aandacht van de Gentse huisartsen op de ‘Summarized Electronic Health Record’, de gezondheidssamenvatting die huisartsen kunnen exporteren naar Vitalink.

 

Pagina's