Nieuwsoverzicht

Vanuit de netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen wenst men het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg in de kijker te zetten. Zowel kinderen/jongeren, volwassenen als ouderen kunnen nu, via verwijzing van hun arts, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog. 

Drie laatstejaarsstudenten voeding- en dieetkunde delen graag de resultaten van hun onderzoek omtrent de behandeling van Prikkelbare Darmsyndroom in de eerste lijn met u. Heel wat huisartsen vulden deze enqûete in. Ze willen hiermee iedereen bedanken voor het deelnemen aan hun onderzoek.

De Hoge Gezondheidsraad bracht een nieuw advies uit i.k.v. de vaccinatie tegen pneumokokken voor volwassenen. Het doel van deze vaccinatiefiche is om een onafhankelijk advies te geven over het gebruik van pneumokokkenvaccins.

De Hoge Gezondheidsraad en zijn partners leggen de basis voor een vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in België

Sinds 1 juli is het triagecentrum Gent gevestigd in de huisartsenwachtpost in Gentbrugge (Kliniekstraat 27). In het triagecentrum kunnen patiënten, nadat de huisarts (!) een afspraak maakte, terecht voor een coronatest en/of klinisch onderzoek. Het triagecentrum is te vinden door de bewegwijzering op de site te volgen.

De procedure om uw vergoeding te ontvangen nadat u door de politie gevorderd werd voor een bloedafname, is gewijzigd. Vanaf heden dient u zelf de ingevulde documenten aan de FOD Justitie te bezorgen

In het kader van de studie naar de Kwaliteit van Leven bij postmenopauzale vrouwen met Osteoporose organiseert de Universiteit Gent op 2 september (20-22u) een vorming rond populatiemanagement in de huisartsenpraktijk. De uitnodiging vindt u hier. Zowel u als huisarts als uw praktijkmedewerkers zijn welkom. Inschrijven kan hier.

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Hoe ziet de samenwerking tussen huisarts en osteopaat eruit? Wat verwacht u hierin als huisarts? Wat zijn uw ervaringen? Met deze korte bevraging (5 min.) tracht Ciska Thys hier een antwoord op te krijgen. 

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

Pagina's