Nieuwsoverzicht

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde een achtergronddocument over PFAS voor zorgprofessionals op. Hierin vind je een antwoord op de belangrijkste vragen rond PFAS.

De Diabetes Liga ontwikkelde E-forms voor aangepaste rijbewijzen voor personen met diabetes. Deze zijn vanaf heden beschikbaar als e-form in het EMD.

De Summer of Sumehr is begonnen! Heel de maand juni vestigen we de aandacht van de Gentse huisartsen op de ‘Summarized Electronic Health Record’, de gezondheidssamenvatting die huisartsen kunnen exporteren naar Vitalink.

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de Belgische bevolking waarvan het voedingspatroon hoofdzakelijk of geheel beperkt is tot voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong.

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor het vaccineren van kinderen met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) ten behoeve van autoriteiten en gezondheidswerkers.

Somija Kaddouri en Dina Oulkadi peilen voor hun masterproefonderzoek Geneeskunde (Universiteit Antwerpen) naar de kennis omtrent postpartum depressie bij zwangeren en professionals, o.a. bij huisartsen. Deze vragenlijst invullen duurt slechts een 5-tal minuten

Pagina's