LMN

Om de kwaliteit van chronische zorg en de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverstrekkers in de regio Gent-Merelbeke te bevorderen werd in 2010

het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) “Samen in Zorg” opgericht, een initiatief van de Huisartsenvereniging Gent (HVG), in samenwerking met de Huisartsenkring Merelbeke (HAKM).

 

Ga naar de website van het LMN.