Werkgroepen

De werkgroep IT staat in voor het beheer van de soft- en hardware op de wachtposten en ondersteunt/adviseert de leden van de HVG met ICT-gerelateerde vragen.  

Documenten en bijlages