Werkgroepen

Sinds december 2020 werkt de HVG met de vier Gentse ziekenhuizen aan de verbetering van de digitale communicatiestromen en gegevensuitwisseling tussen eerste en tweede lijn. Dat met het oog op een betere en meer continue zorg voor de patiënt. 

We weten dat een suboptimale communicatie vandaag resulteert in: onduidelijkheid rond nazorg en ontslag, onduidelijkheid over medicatie, dubbel gebruik van medicatie, dubbele onderzoeken, te trage opvolging, onnodige telefoons, tijdverlies, enz. 

De overheid, en tal van andere spelers, hebben geïnvesteerd in digitale tools (e-forms, uniforme verwijsbrieven, medicatieschema, sumehr…), maar die worden nog onvoldoende gebruikt. Huisartsen geven aan dat verslaggeving en ontslagmanagement beter kan, de ziekenhuizen wijzen op onvoldoende gebruik van uniforme (elektronische) verwijsbrieven, sumehrs, gebrekkige koppeling van ziekenhuis-EPD met medisch pakket huisartsen, enz. 

In de loop van dit project worden verschillende verbeteracties uitgewerkt. Die kunnen allerlei vormen aannemen: structurele veranderingen, onderzoek, nieuwe communicatiemiddelen, navorming, campagnes, enzovoort. 

Projectpartners: Huisartsenvereniging Gent vzw, UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Maria Middelares, AZ Jan Palfijn en Plazzo vzw 

Groepsleden

Regio Zuid+
Communicatie 1e en 2e lijn
Huisarts
Regio Sint-Amandsberg