Huisartsen vragen aandacht voor goede verslaggeving door artsen-specialisten

20 Vlaamse huisartsenkringen roepen 19 oktober uit tot de ‘Dag van het verslag voor de huisarts’. En de HVG doet mee. Kwalitatieve, tijdige verslaggeving ontvangen van specialisten is immers cruciaal om een goede GMD-houder te kunnen zijn.

 

Verslagen voor de huisarts: cruciaal in onze gezondheidszorg

De huisarts is de spilfiguur in de eerstelijnszorg voor de patiënt. De huisarts beheert immers het globaal medisch dossier (GMD) van zijn patiënten. Het overzicht bewaren over de gezondheidssituatie van een patiënt vraagt een dagelijks bijhouden van binnenkomende briefwisseling, labo-uitslagen en onderzoeken allerhande.

De bevindingen van artsen-specialisten worden door de huisarts geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier. Goede, tijdige en correct geadresseerde verslagen vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn zijn dus cruciaal binnen onze gezondheidszorg.

Om hier aandacht voor te vragen, doen op 19 oktober 20 huisartsenverenigingen, die meer dan 2600 Vlaamse en Brusselse huisartsen vertegenwoordigen, mee aan de actiedag #verslagvoordehuisarts.

Waarom deze actie? Gaat het dan niet goed met de communicatie tussen de eerste en tweede lijn?

Waarom is er dan een actiedag nodig? Loopt het niet goed met de verslaggeving vanuit de ziekenhuizen? Liesbeth Devreker (Huisartsenkring Zennevallei), initiatiefneemster van de actiedag: “Toch wel. Namens de huisartsen drukken we onze dankbaarheid uit voor de verslagen die hen dagelijks goed en tijdig bereiken. We beseffen dat het opstellen van een goede ontslagbrief, met duidelijke conclusies en aanbevelingen, tijd vergt. Het is fantastisch dat specialisten daar zoveel zorg aan besteden.”

“Maar iedere vorm van communicatie kan beter. Het gebeurt nog steeds dat van belangrijke consultaties, waar bijvoorbeeld medicatie wordt gewijzigd of waar nieuwe bevindingen zijn, geen verslagen worden opgemaakt. Soms is een verslag in erg onduidelijke taal opgesteld. Het komt ook nog te vaak voor dat verslagen niet naar de juiste huisarts worden gestuurd, of dat brieven geen bestemmeling bevatten. De huisarts kan ze dan wel raadplegen via de zogenaamde hubs (zoals CoZo), maar hij krijgt hier geen enkele notificatie van en loopt dan achter de feiten aan. Wij vragen dan ook om zeker uw verslag ook rechtstreeks naar de GMD-houdende arts te sturen. Ook vanuit privépraktijken van specialisten komt er nog te weinig informatie door.”

Huisartsen zijn trouwens de eersten om de hand ook in eigen boezem te steken. Ook hún communicatie naar de ziekenhuizen kan beter. In Gent werkt de HVG samen met de vier Gentse ziekenhuizen aan de introductie van nieuwe eForms voor doorverwijzing. De maand juni 2021 ook volledig in het teken van meer en betere Sumehrs.

Wat gebeurt er op 19 oktober?

Het ‘gezondheidsverhaal van onze patiënten schrijven we samen’: die boodschap zullen we op allerlei manieren tot bij de specialisten brengen. De hashtag #verslagvoordehuisarts zal viraal gaan, er wordt geflyerd, er worden mails gestuurd, gadgets in de postvakjes van specialisten gedropt, enzovoort. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen vertegenwoordigers van huisartsen hun dank uitspreken voor de verslagen van specialisten.

In Brussel vindt een nationale persconferentie plaats met o.m. Vlaams minister Wouter Beke en Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

De actie is een initiatief van Huisartsenkring Zennevallei en geniet de steun van Domus Medica en de Orde der Artsen.