Werkgroepen

De ombudsdienst ontvangt alle klachten en behandelt deze in overleg met de geschillencommissie.

De werking van de ombudsdienst en de procedure voor het indienen van een klacht is vastgelegd in het Intern Reglement Klachtenbehandeling (terug te vinden bij Documenten). 

De ombudsdienst bestaat uit 2 ombudsmannen (Gent en Scheldekracht) en 2 leden van de geschillencommissie.

Indien u een klacht heeft, kunt u dit indienen via ons klachtenformulier op de homepagina.