Werkgroepen

De ombudsdienst ontvangt alle klachten en behandelt deze in overleg met de geschillencommissie.

De werking van de ombudsdienst en de procedure voor het indienen van een klacht is vastgelegd in het huishoudelijk reglement klachtenbehandeling.

De ombudsdienst bestaat uit 1 ombudsman en 2 leden van de geschillencommissie.

Indien u een klacht heeft kunt u dit indienen via ons klachtenformulier.