Sociaal statuut vluchtelingen

Alle Oekraïense nieuwkomers (met Oekraïense nationaliteit) ontvangen het ontheemdenstatuut indien aankomst in België vanaf 24/02/2022.

Voor noodzakelijke zorg in afwachting van in regel stelling van hun mutualiteit kan gebruik gemaakt worden van de bestaande formulieren 'aanvraag dringende medische hulp' en 'aflevering medicatie'. Het recht op gezondheidszorg geldt vanaf de datum waarop het attest voor tijdelijk begunstigde ter aansluiting bij het ziekenfonds  (+ retroactief tot 1e dag van het beginnend kwartaal) werd gevraagd. Daarnaast is er recht op een verhoogde tegemoetkoming. Verdere informatie kan je terugvinden op de volledige infosessie van de Sociale Dienst OCMW Gent via deze link. Indien iemand van jullie Oekraïense patiënten verdere vragen heeft rond o.a. sociale en financiële steun kunnen ze terecht op het centrale nummer 09 432 07 00 van de cel Oekraïne.