Praktijknieuws

De werkgroep CRAGT van de HVG nodigt je ook dit jaar uit op een boeiend symposium! Dit symposium met als thema: 'Dementie in het WZC: van diagnose naar zorg' gaat door op zaterdag 7 december 2019. Deelname is gratis en accreditering werd aangevraagd!

Neem nu deel aan dit onderzoek naar het medicamenteus beleid bij patiënten met dementie (Alzheimer’s dementie, vasculaire dementie, Parkinson’s dementie en fronto-temporale dementie) in een rust- en verzorgingstehuis (RVT)! Dit zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn aanbevelingen rond vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.

Neem nu deel aan deze studie omtrent de rol van de huisarts in het voorschrijven en/of begeleiden van Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) bij patiënten met een verhoogd risico op HIV-infectie! Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 minuten.

In overleg met de bevoegde autoriteiten heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgewerkt over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid.

Voor de ontwikkeling van een "Information Service Tool" voor werknemers, werkgevers, (para)medici en jobcoaches is men op zoek naar (para)medici die een rol kunnen spelen in het proces van werkhervatting na kanker en die hierover geïnterviewd willen worden. Specifiek is men nog op zoek naar een huisarts.

Zoals elk jaar verspreidt het Centrum voor Kankeropsporing in oktober extra infor

De Arteveldehogeschool in Gent werkt mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Voor het project zijn ze op zoek naar personen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica, alsook naar personen met diabetes type 2 die niet deelnemen aan (een) groepsprogramma, maar wel bereid zijn om 2 vragenlijsten in te vullen in een periode van 6 maanden.

De prioritaire (= huisartsarme) zones voor huisartsen in de regio Groot-Gent zijn bekend. 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor artsen m.b.t. infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae.

Pagina's

Subscribe to Praktijknieuws