enquête

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek i.k.v. een masterthesis in de Biomedische Wetenschappen! Dit onderzoek, onder begeleiding van prof. Ferrante, heeft tot doel om de samenwerking tussen huisartsen, gastro-enterologen en IBD-verpleegkundigen in kaart te brengen om eventuele tekortkomingen op te sporen en de kwaliteit van de zorg voor IBD (Inflammatory Bowel Disease) patiënten te verhogen. 

Tweedejaars Huisarts in Opleiding Tom Verhellen vraagt uw medewerking aan zijn masterproefonderzoek naar dementie. Hierbij peilt hij naar uw attitudes en perceptie omtrent verschillende aspecten rond de diagnose en management van dementie.

Laatstejaarstudenten in de opleiding medische beeldvorming aan de Hogeschool Odisee onderzoeken de distributie van medische beelden bij huisartsen.

Bent u als hulpverlener in het Gentse gevestigd en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?  Dan is deze survey iets voor u!

Hoe gebeurt de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn? Uw mening als huisarts is hierbij erg waardevol en kan bijdragen aan het creëren van uniforme richtlijnen!

Wat is de kennis van huisartsen m.b.t. het laag FODMAP-dieet?

Beste huisarts

Ik ben Lisa Haegeman, 3e master geneeskunde studente aan de KU Leuven. Graag vraag ik uw deelname aan mijn masterpaper: Kennis over de pathofysiologie en behandeling van bedplassen bij eerstelijnsartsen.

Beste collega,
 
Mijn naam is Ruth Debeuckelaere, huisarts-in-opleiding aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn masterthesis onderzoek ik door middel van deze enquête het fenomeen van zelfmedicatie bij huisartsen en HAIO’s

Beste toekomstige collega,
 

Vul in minder dan 10 minuten deze enquête in over de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn.

Subscribe to enquête