enquête

Niet enkel heeft de coronacrisis een impact op ons dagdagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt (ernstig) bemoeilijkt. UZ Gent buigt zich over rouwen in tijden van COVID-19 en is dringend op zoek naar deelnemers voor hun onderzoek!

Hoe worden, al dan niet zwangere, vrouwen geïnformeerd over de risico's van de geneesmiddelen die ze gebruiken?

Drie HAIO's nodigen u graag uit om deel te nemen aan hun thesis-studie omtrent 'co-locatie van de huisartsenwachtpost en dienst spoedgevallen’. Een boeiend onderzoek gezien ook wij in Gent in de nabije toekomst twee wachtposten op een ziekenhuissite zullen hebben!

Annelies Appeltans nodigt u graag uit om deel te nemen aan haar studie omtrent preventiemaatregelen tegen inbraak en geweld in huisartsenpraktijken. Deze korte enquête neemt max. 5 minuten in beslag en vindt u hier.

Evelien Bartels, HAIO in Weerde, zoekt in het kader van haar masterproef sportgeneeskunde nog huisartsen die haar korte enquête m.b.t. het promoten van spierversterkende oefeningen door de huisarts, willen invullen.

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek i.k.v. een masterthesis in de Biomedische Wetenschappen! Dit onderzoek, onder begeleiding van prof. Ferrante, heeft tot doel om de samenwerking tussen huisartsen, gastro-enterologen en IBD-verpleegkundigen in kaart te brengen om eventuele tekortkomingen op te sporen en de kwaliteit van de zorg voor IBD (Inflammatory Bowel Disease) patiënten te verhogen. 

Tweedejaars Huisarts in Opleiding Tom Verhellen vraagt uw medewerking aan zijn masterproefonderzoek naar dementie. Hierbij peilt hij naar uw attitudes en perceptie omtrent verschillende aspecten rond de diagnose en management van dementie.

Laatstejaarstudenten in de opleiding medische beeldvorming aan de Hogeschool Odisee onderzoeken de distributie van medische beelden bij huisartsen.

Bent u als hulpverlener in het Gentse gevestigd en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?  Dan is deze survey iets voor u!

Hoe gebeurt de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn? Uw mening als huisarts is hierbij erg waardevol en kan bijdragen aan het creëren van uniforme richtlijnen!

Pagina's

Subscribe to enquête