april 2021

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor het vaccineren van kinderen met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) ten behoeve van autoriteiten en gezondheidswerkers.

Somija Kaddouri en Dina Oulkadi peilen voor hun masterproefonderzoek Geneeskunde (Universiteit Antwerpen) naar de kennis omtrent postpartum depressie bij zwangeren en professionals, o.a. bij huisartsen. Deze vragenlijst invullen duurt slechts een 5-tal minuten

Huisartsenpraktijken zijn druk bevraagd en in volle evolutie. Een verpleegkundige kan een essentiële rol opnemen binnen een huisartsenpraktijk en een meerwaarde betekenen voor de patiënten. 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de Belgische bevolking waarvan het voedingspatroon hoofdzakelijk of geheel beperkt is tot voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong.