oktober 2018

Na de kerstvakantie (januari 2019) gaat men in CGG Eclips Gent van start met een nieuw groepsaanbod voor kinderen (7-11 jaar) van ouders met een psychische of afhankelijkheidsproblematiek. Men organiseert intakegesprekken met kind en ouder(s) of andere zorgfiguren, zodat de samenstelling van de groep goed bewaakt kan worden.

Beste collega,
 
Mijn naam is Ruth Debeuckelaere, huisarts-in-opleiding aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn masterthesis onderzoek ik door middel van deze enquête het fenomeen van zelfmedicatie bij huisartsen en HAIO’s

Beste huisarts

Ik ben Lisa Haegeman, 3e master geneeskunde studente aan de KU Leuven. Graag vraag ik uw deelname aan mijn masterpaper: Kennis over de pathofysiologie en behandeling van bedplassen bij eerstelijnsartsen.

Dementievriendelijk Gent wil samen met Alain Remue van de Federale Politie en met Politie Gent mantelzorgers sensibiliseren over de vermissingsfiche. Door deze fiche (zie bijlage) op voorhand in te vullen, zijn mantelzorgers voorbereid wanneer hun partner, familielid, vriend of buur met dementie vermist raakt.

Wij geloven sterk in de meerwaarde van een lokaal georganiseerd Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO). Domus Medica en de Koninklijke Apothekers Vereniging Antwerpen (KAVA) sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een handige website om hun leden beter te informeren over de mogelijkheden van het MFO en de kwaliteit hiervan te verbeteren. Hierop vind je alle nodige informatie om zelf een MFO te organiseren. 

Op dinsdag 04/12/2018 zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

Het eHealth-platform, het overheidsplatform dat gebruikt wordt door artsen en apothekers en andere professionals uit de gezondheidssector, heeft regelmatig te kampen met pannes. Om de gebruikers hierover te informeren, werd een nieuwe website gelanceerd met statusinformatie en noodprocedures.

Geachte collega's,
 
Recent is de CRESPA trial, een wetenschappelijke studie verricht op de dienst Reumatologie van het UZ Gent, in verschillende media aan bod gekomen (lees hier of hier meer). In deze studie heeft dr. Philippe Carron 60 patiënten met een vroeg stadium van perifere spondyloartritis behandeld met golimumab, een anti-TNF preparaat. De behandeling werd gestaakt na het bereiken van klinische remissie. Momenteel verkeert 53% van de deelnemers nog steeds in remissie, zonder een onderhoudsbehandeling te krijgen. 

Dagverzorgingscentrum De Blaisant biedt ouderen de mogelijkheid om een aangename dag te beleven en anderen te ontmoeten. Indien nodig wordt hulp, toezicht en verzorging aangeboden.

Wat zijn de ervaringen en overtuigingen van de huisarts over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie?

Wat is de kennis van huisartsen m.b.t. het laag FODMAP-dieet?

Hoe gebeurt de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn? Uw mening als huisarts is hierbij erg waardevol en kan bijdragen aan het creëren van uniforme richtlijnen!

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts, enz.

Loop jij mee met de HVG?

Op zaterdagavond 8 december 2018 vindt de volgende Midwinternachtrun plaats. Zin om mee te lopen met de Gentse huisartsen? Schrijf jezelf en je collega's dan nu in! Ook je partner en/of kinderen zijn uiteraard meer dan welkom.