februari 2017

De Hoge Gezondheidsraad bracht een nieuw advies uit over de vaccinatie tegen poliomyelitis: één over vaccinatie bij kinderen en adolescenten, een tweede over vaccinatie bij volwassenen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte vorige week zijn rapport bekend over de noodzakelijke en minder noodzakelijke preoperatieve onderzoeken. Het KCE ontwikkelde nu een app voor smartphone, tablet of pc.

Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken en familie en vrienden van personen met dementie bijeenbrengen. Verwijs gerust patiënten en hun familieleden door naar deze interessante bijeenkomsten!

Op woensdag 29 maart om 20u organiseert de HVG een interactieve kennismakingsavond voor alle jonge huisartsen en haio's (t.e.m. 35 jaar). Het wordt een boeiende avond vol interessante ontmoetingen, verrassingen en lekkers.

Op 3 april 2017 werd het nieuwe Circulatieplan ingevoerd. De HVG volgt het voor u op de voet! Lees hier meer over vergunningen en parkeren.

Welk beleid is aangewezen bij een milde depressie? Hoe depressie bij ouderen aanpakken? Wanneer is overleg met de psychiater aangewezen? Domus Medica verspreidt een nieuwe, herziene richtlijn Depressie bij volwassenen die antwoord geeft op twaalf klinische vragen.

Samana vzw gaat op zoek naar jonge mantelzorgers die dag in dag uit zorgen voor een zieke of hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus. Ken jij een jonge mantelzorger die de JOHH trofee 2017 (Jonge Helpende Handen) verdient?

Het AZ Jan Palfijn is gestart met video-MOC via het samenwerkingsplatform CoZo. Kunt u niet fysiek aanwezig zijn op een Multidisciplinair Oncologisch Consult van uw patiënt? Gebruik dan nu dit eenvoudig, interactief systeem van beeldbellen!

Op 16 februari 2017 stelde minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg voor. De Raad van Bestuur van de HVG staat achter deze nieuwe visie met meer samenwerking en buurtgerichte zorg, maar vindt het een gemiste kans dat concrete actiepunten en maatregelingen ontbreken om deze hervorming door te voeren.