april 2015

Uw medewerking wordt gevraagd in een thesisonderzoek Farmaceutische Zorg i.v.m. de behandeling van droge ogen. Op basis van een korte bevraging (6 vragen) wil men trachten een beeld te vormen van de wijze waarop een keuze gemaakt wordt uit het brede gamma van oogpreparaten. Met deze korte online enquête wil men zoveel mogelijk huisartsen bereiken.

Om alle huisartsen te helpen een antwoord te geven op de vragen van hun patiënten over het opsporen van dikkedarmkanker heeft het Centrum voor KankerOpsporing kort en bondig enkele belangrijke gegevens samengevat in een infosheet.

Een groep van 12 laatstejaarsstudenten geneeskunde, afstudeerrichting huisartsgeneeskunde, aan de KULeuven wil nagaan in hoeverre de Vlaamse huisartsen momenteel ervaring hebben in de aanpak en het beleid bij reizigers die ziek zijn na terugkeer uit de tropen.

Het VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) heeft de telefonische dienstverlening omgevormd en richt zich vanaf nu specifiek naar professionele hulpverleners. 

Dit jaar gaat de Europese Vaccinatieweek door van 20 tot 25 april. In die week wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vaccinaties overal in Europa, en dit jaar ook wereldwijd in de week die erop volgt, onder de aandacht brengen. Zorg en Gezondheid lanceert daarom een campagne rond de website www.vaccinatieweek.be.

Om een goed beleidsadvies te geven aan de Vlaamse overheid is het van essentieel belang dat we weten waarom artsen al dan niet intekenden op HALT2Diabetes. Wat liep er volgens jou fout? En wat waren sterke punten? Laat het ons weten via een korte bevraging.

In het kader van een masterproef over 'geneesmiddelenmisbruik en afhankelijkheid: de relatie arts-apotheker-patiënt' wordt u gevraagd deel te nemen aan een enquête.

De Eerstelijnspsychologische Functie en de Raadpleging Psychologen vanuit de Algemene Ziekenhuizen kaderen binnen de nieuwste ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg waarbij het accent gelegd wordt op vroegdetectie, vroeginterventie en een snel toegankelijke psychologische zorg voor iedereen. Enkele cijfers lichten deze experimenten toe. 

Van zodra het mooi weer wordt, zoeken mensen het water op. Aan het zwemmen in zoet open water zijn steeds een aantal gezondheidsrisico’s verbonden. Sommige zijn gemakkelijk te diagnosticeren, andere leveren minder uitgesproken klachten op zoals jeuk of huidirritaties. In die gevallen is de alertheid van de huisarts van cruciaal belang om de juiste diagnose te kunnen stellen. Aan de artsen wordt gevraagd om elk geval van zwemmersjeuk te melden.

Zorghuis Gent is een initiatief dat alleenstaande en herstellende kankerpatiënten opvangt tijdens en na hun behandeling. Als een patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis, betekent dat niet noodzakelijk, en zelfs vaker niet dat hij of zij voldoende hersteld is om alleen te functioneren. Vaak ontbreekt het die alleenstaande patiënt aan kracht en energie om het ganse proces alleen te doorlopen. Dit is het doelpubliek voor het zorghuis.

De HVG nodigt alle leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering op 27 mei om 20u00 in het Geuzenhuis. Uw stem als lid is dit jaar cruciaal want er staat heel wat op het programma!
In bijlage kunt u de uitnodiging en het programma terugvinden. Inschrijven is niet vereist maar geef een volmacht indien u verhinderd bent!