juli 2022

De prioritaire (=huisartsarme) zones voor huisartsen in de regio Groot-Gent zijn bekend.

De 11 Gentse lokale dienstencentra van stad Gent richten zich tot senioren en hun mantelzorgers.

Alle volwassenen in Vlaanderen zullen vanaf september uitgenodigd worden om zich met een boosterprik te laten vaccineren tegen COVID-19. 

Op dinsdag 27 september zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan. Deze service staat open voor alle leden van Huisartsenvereniging Gent en is niet toegankelijk voor de artsen van andere kringen. 

Heb je zin en mogelijkheid om met je praktijk snel en vlot verbinding te maken met klinisch psychologen, orthopedagogen en om met hen samen te werken?