mei 2022

Met de 'blauwe krokodil' willen huisartsen protesteren tegen de administratieve overlast van overbodige attesten. Samen kunnen de huisartsen nu een sterk signaal uitsturen en zo de acties voor administratieve vereenvoudiging ondersteunen. Als huisartsenvereniging ondersteunen we deze actie. 

Op donderdag 5 mei vond een vorming plaats over de 'Rol van de huisarts bij het vaststellen van een overlijden', naar aanleiding van een nieuw advies van de Orde der Artsen. 

Vorige zomer werd voor het eerst de 'Summer of Sumehr-campagne' gelanceerd, als onderdeel van het project digitale communicatie van Huisartsenvereniging Gent. Dit jaar wordt deze campagne met de steun van Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform door nog 28 andere huisartsenkringen​ opgepikt. Een hele verwezenlijking voor de HVG! Dit werd uitgebreid toegelicht op de Algemene Vergadering van 11 mei 2022 die voor het eerst na 3 jaar opnieuw in het Geuzenhuis plaatsvond. Bekijk hier een kort verslag en de gebruikte presentatie.

Door de toenemende antimicrobiële resistentie is er geen plaats meer voor azithromycine bij de behandeling van de meest voorkomende SOA's in België. Wat je dan wel kan voorschrijven en andere nieuwigheden omtrent het management en de behandeling van SOA's, lees je in het recente communicatiebericht van de HIV/SOA-kliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

In Europa wordt een toename in het aantal gevallen van acute hepatitis bij kinderen waargenomen. Deze worden gekenmerkt door verhoogde transaminasespiegels en vaak door icterus. De oorzaak van de hepatitis is vooralsnog onbekend. Dit impliceert dat er in dit stadium nog geen aangepaste controlemaatregelen kunnen worden aanbevolen.