maart 2022

Domus Medica lanceert 80 adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk, gegroepeerd in 27 topics. Doel is om huisartsenpraktijken te helpen aan de slag te laten gaan met praktijkverbeterende projecten.

België beveelt al langere tijd aan dat bepaalde doelgroepen zoals kwetsbare groepen, personen die binnen een zone van 20 km rond nucleaire sites wonen en collectiviteiten waar kinderen verblijven, jodiumtabletten in huis halen. Preventief jodiumtabletten innemen heeft geen enkele zin. 

In het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 werd afgesproken om de verhoogde tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten uit te breiden naar 30 tot 85 jaar. Voordien was dit 45 tot 75 jaar. Deze uitbreiding geldt vanaf 1 januari 2022.

Het Gents Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (PMG) ontwikkelde een nieuw aanbod waarbij je casussen rond perinatale geestelijke gezondheid kan bespreken met experten. Tijdens zo’n sessie krijg je als hulpverlener advies om verder te gaan met de casus.

Kan jouw patiënt een mentale ruggensteun gebruiken? Dan is een psycho-educatieve cursus (rond depressie, burn-out, piekeren, herstel, ...) misschien iets voor hem/haar. Deelnemers krijgen er handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan.

5 studenten Communicatiewetenschappen (UGent) zijn in samenwerking met ELZ Gent, Stad Gent en Logo Gezond+ een onderzoek gestart rond het ontwikkelen van een gezondheidskalender voor Gentse hulpverleners uit de zorg- en welzijns

Vanaf 24 maart 2022 wordt het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen ('neonatale screening' of 'hielprik') uitgebreid met de opsporing van 3 extra ziektes

Binnen de nieuwe conventie psychologische functies in de eerste lijn is een verwijsformulier niet langer noodzakelijk. Wij vatten de belangrijkste zaken uit de update van de Oost-Vlaamse netwerken Geestelijke Gezondheidszorg voor je samen. 

Wat kun je als huisarts doen als een patiënt verkeersslachtoffer wordt? En wat zijn nu de veel voorkomende gevolgen van een Niet-Aangeboren Hersenletsel? Het antwoord hierop komt uitgebreid aan bod in de twee nieuwe vormingen voor lokale kwaliteitsgroepen van Rondpunt vzw i.s.m. Domus Medica.