januari 2022

Op 1 januari 2022 wijzigde de btw-wetgeving voor medische prestaties. Vanaf dan geldt een btw-plicht van 21% voor alle niet-therapeutische behandelingen. Enkel diensten van medische verzorging mét een therapeutisch doel, worden van deze btw vrijgesteld. 

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Op woensdagavond 19 januari 2022 vond, via digitale weg, een bijkomende Algemene Vergadering van de HVG plaats. Hierin werden de vernieuwde statuten en het vernieuwde intern reglement goedgekeurd. Bekijk hier een kort verslag en de gebruikte presentatie!

Sinds 1 januari 2022 kun je als zorgverlener de derdebetalersregeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut of de leeftijd van je patiënt.