november 2020

In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden onder meer 4 psychologen (4VTE) aangeworven voor 2 jaar die gratis zullen werken, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

Domus Medica, Sensoa en een stuurgroep (met o.a. de Vlaamse Vereniging van Seksuologen, de UA) ontwikkelden hetLOK-pakket 'Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid'.

De verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen zal verlengd worden tot 31 december 2022. Dit laten de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) weten. 

Dient u medicatie voor te schrijven aan een persoon met een medische kaart? Opgelet: dan moet u naast het gewone voorschrift ook het ‘formulier voor aflevering medicatie luik A en en B’ invullen.

In het kader van haar masterpaper voor de huisartsenopleiding doet Sarah Lee Selleslagh onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en psychotherapeuten. Als huisarts in opleiding is ze op zoek naar huisartsen die bereid zijn

In Gent loopt het project van de community health workers (CHW’s) of gezondheidsgidsen. In essentie zijn de gezondheidsgidsen vrijwilligers die vanuit hun vertrouwensband een brugfunctie hebben om kwetsbare personen en gezinnen toeleiden én de weg te wijzen binnen de gezondheids- en welzijnszorg. 

Het is officieel. Bewegen Op Verwijzing gaat door na 2020. Er is een verlening van het huidige besluit van de Vlaamse regering tot en met 2022. 

Bewegen is belangrijk, niet alleen voor de mentale gezondheid, maar het komt ook het immuunsysteem ten goede en verlaagt de risicofactoren op COVID-19,… Om beweging in een dagelijks leefpatroon in te passen is de steun van een Bewegen Op Verwijzing-coach van enorm grote waarde. Daarom besliste de Vlaamse Regering om het huidige besluit te verlengen tot eind 2022. 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom.

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen  voor vaccinatie tijdens de zwangerschap.

Voor het begeleiden van een Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) maakt u best gebruik van een getrainde moderator. Deze moderator leidt niet alleen het overleg in goede banen, maar kan ook inhoudelijke vragen beantwoorden. 

De komende maanden organiseert Domus Medica een aantal opleidingen tot moderator MFO.

Bij welke pathologie is het echt nuttig en veilig om uw patiënt aan te moedigen om te bewegen? Welke aanbevelingen zijn er dan specifiek voor een patiënt met diabetes, overgewicht, lipidenstoornissen, rugpijn, migraine, depressie…? Kom het te weten in het werk: ‘Lichaamsbeweging bij de preventie en behandeling van ziektes’.

Uit recent onderzoek van UGent blijkt dat 70% van de slachtoffers van familiaal geweld iemand uit de directe omgeving (vriend, collega, ...) aanspreekt maar geen professionele hulp zoekt.

Er zijn tijdelijk problemen met de bevoorrading van Marevan verpakkingen, de enige specialiteit op basis van warfarine. Indien uw patiënt in nood komt, kunt u via deze link overschakelschema’s vinden.

Bedwantsen zijn sinds 2000 aan een nieuwe opmars bezig en vooral de laatste maanden is er sprake van een plaag. Woningent geeft daarom graag wat meer informatie over bedwantsen. Hoe kunt u de symptomen herkennen? Wat kunnen uw patiënten doen in geval van een plaag? En bij welke instanties kunnen ze terecht?

Woningent bundelde voor u alle informatie in een handig overzicht. Meer informatie over bewantsen vindt u via deze link

Mantelzorger in tijden van Corona: niet evident! Sommigen slaan er zich goed door, maar voor veel mantelzorgers is dit toch een zware periode. Velen kampen met gevoelens van stress, angst of hebben andere zorgen. Met dit overzicht wil Stad Gent u attent maken op een aantal diensten die misschien een hulp kunnen betekenen voor een mantelzorger die u kent.