oktober 2020

De Dienst Burgerzaken van Stad Gent is op zoek naar back-up artsen voor het uitvoeren van een tweede controle an de van de doodsoorzaak (bij crematie). 

Op 9 oktober 2020 opende een nieuwe wachtpost op de site van het UZ Gent. Alles wat je moet weten over deze nieuwe wachtpost, vind je in dit filmpje van het openingsweekend (of lees je hieronder). De wachtpost in Gentbrugge is definitief gesloten.

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Het Centrum voor KankerOpsporing benadrukt dat het ook in deze COVID-tijden belangrijk is om te blijven screenen naar borstkanker en dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Deze infosheet voor huisartsen bevat de nodige cijfers en ook duidelijke informatie die u met uw patiënten kan bespreken.

Op de website van Sciensano vind je een overzicht met de meest recente wijzigingen i.v.m. de test-, quarantaine- en isolatiestrategie.

Het Vlaams Apothekersnetwerk laat weten dat de apotheken op dit moment nog niet al hun bestelde griepvaccins geleverd kregen. Patiënten die nu in de apotheek langskomen voor een griepvaccin, zonder voorafgaande reservatie, komen op een wachtlijst terecht.

Het preventieteam (alcohol en drugs) van CGG Eclips maakte n.a.v. de nieuwe Te Gek?!-campagne een krantje. In dit krantje heeft men heel wat getuigenissen, ervaringen en informatie verzameld over het thema alcohol & verslaving in Gent.

Stad Gent is op zoek naar een arts voor de opvolging van de verzekeringsdossiers m.b.t. arbeidsongevallen, voor Stad en OCMW Gent. Het betreft oude, nog actieve dossiers waarvoor medische kosten worden ingediend.

Een groot deel van de huisartsen bevindt zich in 'rode zone'. De coronacrisis weegt voor iedereen door, de druk op de eerste lijn is enorm en ook de huisartsen lijden hieronder. Zelfzorg is in deze tijden heel belangrijk. Als het zelf even moeilijk lukt, kun je naar de Zuurstoflijn bellen en/of de Zorgscreener invullen om zelf je mentaal welbevinden op te volgen. Je kan als arts ook altijd terecht bij Doctors4Doctors of Arts in Nood voor een luisterend oor en ondersteuning.