augustus 2020

Vanuit de netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen wenst men het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg in de kijker te zetten. Zowel kinderen/jongeren, volwassenen als ouderen kunnen nu, via verwijzing van hun arts, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog. 

Op maandag 17 augustus 2020 opende een COVID-testcentrum op de site van het Jan Palfijnziekenhuis. Hier kunnen asymptomatische en licht-symptomatische patiënten terecht die zich moeten laten testen. 

Op woensdag 16 september organiseerde stad Gent, i.s.m. de HVG, een webinar met als thema: ‘Lokale contacttracing en quarantainecoaching Gent'. De gebruikte presentatie vindt u hier terug.

De ELZ en de stad hebben een lokaal systeem van 'contact tracing' opgezet. Hierbij kan er extra ondersteuning geboden worden bij COVID+ patiënten in de bestrijding van lokale uitbraken. Je kan signalen melden over individuele patiënten (mits toestemming) en over situaties in de buurt. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je hieronder.
 

Quarantainecoaching

Aarzel niet om quarantainecoaching aan te raden bij kwetsbare personen en/of (grote) gezinnen. De quarantainecoaching kan een grote hulp betekenen. Om de quarantainecoaching in de kijker te zetten kan u promotiemateriaal bestellen: affiches voor in de wachtzaal en visitekaartjes die u kan meegeven met uw patiënt. 

Via deze link kan u aangeven indien u affiches en/of visitekaartjes wenst en hoeveel u er wenst. Het materiaal wordt opgestuurd.

UPDATE 25/6

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Studenten van de Antwerp Management School vragen uw hulp met het invullen van een korte enquête. Hiermee wil men om inzicht krijgen in de rol die de verschillende steunactoren kunnen spelen in het proces van werkhervatting na burn-out. Tevens wil men de noden en behoeften in kaart brengen van deze steunactoren zelf.

Op dinsdag 15 september zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

Deel uw ervaringen, tips en feedback i.v.m. de communicatie met kwetsbare groepen en help zo mee aan de ontwikkeling van een waardevolle communicatietool! Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Help, op bezoek bij de dokter!’. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag en de verwerking van de resultaten verloopt volledig anoniem. 

De taskforce i.k.v. de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep 2020-2021 kwam tot overeenstemming om de vaccinatie voor 2020-2021 in twee fasen te laten verlopen: een fase van 15 september tot 15 november, waarin de vaccins enkel aan de door de HGR gedefinieerde doelgroepen afgeleverd worden en een fase vanaf 15 november waarbij de aflevering kan uitgebreid worden tot de rest van de bevolking. Aan de huisartsen wordt gevraagd om in de eerste fase enkel voorschriften af te leveren voor een griepvaccin aan patiënten die tot de doelgroepen behoren. Om duidelijk te maken op het voorschrift dat de patiënt tot deze doelgroep behoort volstaat de mededeling ‘derdebetalersregeling van toepassing’ op het voorschrift.