juli 2020

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Hoe ziet de samenwerking tussen huisarts en osteopaat eruit? Wat verwacht u hierin als huisarts? Wat zijn uw ervaringen? Met deze korte bevraging (5 min.) tracht Ciska Thys hier een antwoord op te krijgen. 

In het kader van de studie naar de Kwaliteit van Leven bij postmenopauzale vrouwen met Osteoporose organiseert de Universiteit Gent een vorming rond populatiemanagement in de huisartsenpraktijk. De uitnodiging vindt u hier. Zowel u als huisarts als uw praktijkmedewerkers zijn welkom. Inschrijven kan hier.

UPDATE: Universiteit Gent heeft een verbod op het organiseren van lezingen en bijeenkomsten uitgevaardigd in het kader van de COVID-19 pandemie. Om deze reden kan de opleiding op 2 september niet doorgaan. Wel werd beslist om de opleiding, samen met de informatie omtrent de studie en het afnemen van de vragenlijst bij de artsen te laten doorgaan op het kabinet van de arts. Dit kan uiteraard nog steeds in samenwerking met een praktijkmedewerker, die eenvoudig kan instaan voor het beheer van het populatie-management.

De procedure om uw vergoeding te ontvangen nadat u door de politie gevorderd werd voor een bloedafname, is gewijzigd. Vanaf heden dient u zelf de ingevulde documenten aan de FOD Justitie te bezorgen

De Hoge Gezondheidsraad bracht een nieuw advies uit i.k.v. de vaccinatie tegen pneumokokken voor volwassenen. Het doel van deze vaccinatiefiche is om een onafhankelijk advies te geven over het gebruik van pneumokokkenvaccins.

De Hoge Gezondheidsraad en zijn partners leggen de basis voor een vaccinatiestrategie tegen COVID-19 in België

Drie laatstejaarsstudenten voeding- en dieetkunde delen graag de resultaten van hun onderzoek omtrent de behandeling van Prikkelbare Darmsyndroom in de eerste lijn met u. Heel wat huisartsen vulden deze enqûete in. Ze willen hiermee iedereen bedanken voor het deelnemen aan hun onderzoek.