juni 2020

Het oncologisch team van AZ Sint-Lucas laat weten vanaf heden overgeschakeld te zijn op Microsoft Teams voor videoconferentie tijdens MOC.

Op woensdagavond 17 juni 2020 vond, met enige vertraging en via digitale weg, de jaarlijkse Algemene Vergadering van de HVG plaats. Bekijk hier de opname, een kort verslag en de gebruikte presentatie!

Graag doen we een warme oproep om deel te nemen aan dit onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie bij Vlaamse huisartsen en hun medewerkers!

In dit advies van de HGR leest u meer over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (i.k.v. covid-19) en welke bevolkingsgroepen prioritair moeten worden gevaccineerd.

Na de heropstart van de Bevolkingsonderzoeken Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker op 11 mei gaat nu ook het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gefaseerd terug van start.

Caitlyn Van Mol, studente geneeskunde aan KU Leuven, wil samen met haar promotor, professor en huisarts Birgitte Schoenmakers via deze vragenlijst polsen naar het screeningsgedrag bij huisartsen omtrent alcoholmisbruik bij jongeren (tot de leeftijd van 25 jaar). Het beantwoorden van de vragen zal slechts een vijftal minuten van uw tijd in beslag nemen.

De wachtpostcommissie voor huisartsenwachtpost Scheldekracht. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kunnen ze voor u betekenen?

Alles over BOV voortaan op bewegenopverwijzing.be

De website bovregiogent.be werd stopgezet. Vanaf nu vindt u alle info over Bewegen op Verwijzing (BOV) terug op bewegenopverwijzing.be

Stad Gent biedt i.s.m. RADAR (netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen) dit najaar enkele gratis workshops aan voor iedereen die werkt met of voor jongeren en extra handvaten wil rond een aantal thema’s die linken aan het welzijn van jongeren.

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.