april 2020

Ook dit jaar onderging de procedure van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wijzigingen. Zo worden vanaf 2020 ook de 50-jarigen uitgenodigd.

Gezien de dringende noodzaak om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en alle capaciteit van de gezondheidszorg voor de opvang van zieken te reserveren, werd in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Baarmoederhalskanker en Dikkedarmkanker op te schorten t.e.m. 26 april. Lees hier wat dit concreet inhoudt!

Woonzorgcentrum Kouterhof in Destelbergen zoekt een nieuwe Raadgevend Coördinerend Arts om hun team te versterken! Dit vanaf 1 juli 2020.

In het afsprakenplan van de HVG rond COVID-19 vind je een bundeling van de belangrijkste up-to-date informatie, procedures en afspraken m.b.t. COVID-19, zowel op nationaal als regionaal (Groot-Gent) niveau. 

Sinds januari is de wachtdienst (week- en weekendwacht) bereikbaar via het nummer 1733.

Hoe worden, al dan niet zwangere, vrouwen geïnformeerd over de risico's van de geneesmiddelen die ze gebruiken?