maart 2020

Laatstejaarsstudent Voedings- en Dieetkunde Leen Haegemans (Thomas More Hogeschool) heeft een missie: ze wil de behandeling van prikkelbare darm syndroom verbeteren.

De nieuwe informatie en richtlijnen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) volgen elkaar nu in sneller tempo op. Gisteren (2 maart 2020) ontvingen we het onderstaande omtrent de gevalsdefinitie, contact van huisartsen met de provinciale arts infectieziektebestrijding, een nieuw telefoonnummer van het UZ Gent en richtlijnen van WZC's.

Stel je vragen aan een expertenpanel op maandag 9 maart 2020.

Op 4 maart brengen we een update over het beleid bij mogelijk besmette patiënten, doorverwijzing en staalname en de voorbereidingen van een actieplan indien er een epidemie uitbreekt.

Het einde van de werkweek bracht een gewijzigde gevalsdefinitie, alsook richtlijnen voor CRA's en een afsprakenkader vanuit de HVG.

Na intern overleg en overleg met onze partners in het UZ, is er een aangepast afsprakenplan.

De update van zondag bevat o.m. een bijgewerkt afsprakenplan, en niet onbelangrijk: de flowcharts die in het UZ Gent gebruikt worden om al dan niet tot testing over te gaan.

Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de corona-crisis over zich heen krijgen. Ze worden overspoeld met vragen, doen de triage van patiënten, leggen huisbezoeken af, sturen verdachte gevallen door voor testing… en zien soms collega’s uitvallen wegens infectie, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt. Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar, maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput.

In de update van 17 maart gaan we in op de implicaties van de inwerkingtreding van het noodplan huisartsengeneeskunde, zoals de installatie van een fysiek triagecentrum op de site Jan Palfijn.

De corona-crisis zet de voorraden persoonlijke beschermingsmaterialen van huisartsen en ander medisch personeel onder druk. Daarom zijn we op zoek naar mondmaskers. Heb jij er nog liggen? Lever ze in in ons inzamelpunt!

Vandaag opende het Gentse pré-triagepunt de deuren voor de eerste patiënten. Het waren er 20.

In deze Corona Update bundelen we de belangrijkste informatie voor de praktijkwerking.

Het is rustig in de huisartsenpraktijken én in het triagecentrum. Deze update bevat een beslisboom bij COVID-19 in een wzc en info i.v.m. mentale gezondheid in coronatijden.

Masterstudente Silke Cauwelier (UGent) onderzoekt hoe digitale tools kunnen worden ingezet om taalbarrières in de zorgsector te slechten. Vul je haar enquête in?

Dagelijks versturen wij u een mail met alle noodzakelijke info voor huisartsen over de corona-crisis. Op deze site publiceren we een selectie uit die mails op een thematische manier. Hieronder bundelen we de informatie over telefonisch praktijkvoeren.

Dagelijks versturen wij u een mail met alle noodzakelijke info voor huisartsen over de corona-crisis. Op deze site publiceren we een selectie uit die mails op een thematische manier. Hieronder bundelen we de informatie over staalnames en WZCa.