februari 2020

Hoe sta jij als huisarts tegenover fysieke activiteit tijdens de kankerbehandeling? Die vraag vormt de leidraad van het onderzoeksproject ‘Moving Cancer Care’. De initiatiefnemers van de Arteveldehogeschool stellen momenteel een focusgroep van huisartsen samen. Doe je mee?

In het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg en overgang naar de Eerstelijnszones wordt de SEL-werking op 30 juni 2020 stopgezet. Dit heeft gevolgen voor de verwerking en de afhandeling van MDO en zorgbemiddeling tussen 1/1/20 en 31/3/20.

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben de procedures voor gezondheidsprofessionals aangepast aan de huidige situatie.

Steeds meer patiënten worden verzorgd via het dagziekenhuis. Dit houdt in dat ze na een ingreep of onderzoek binnen de 24 of 48 uur reeds ontslagen worden en doorgaans nog verdere verzorging en/of opvolging nodig hebben.

Praten over seksuele gezondheid met je patiënt is niet makkelijk. Sensoa werkte samen met Domus Medica en onder andere de Vlaamse vereniging van Seksuologen een gratis LOK-pakket uit dat je tools geeft om dit te vergemakkelijken. Vraag het aan!

Het opvangcentrum in de pontonboot Reno verwelkomde op 6 februari 2020 de eerste bewoners. Hieronder lees je wat er gebeurt wanneer een bewoner de hulp van een huisarts nodig heeft.

Sinds april 2019 zijn in het werkingsgebied van Het PAKT psychologen/orthopedagogen aan de slag die eerstelijnspsychologische (ELP) hulp aanbieden binnen een terugbetalingssysteem, destijds nog onderhandeld door minister De Block.

De Gentse ziekenhuizen evolueren naar steeds meer heelkundige ingrepen via de dagkliniek. De verdere opvolging thuis is daarop nog niet voorbereid. Enkele Gentse specialisten slaan alarm en willen de mening horen van de Gentse huisartsen.

Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid, voert een studie uit naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC). Sciensano rekent op jouw medewerking.

Huisarts-in-opleiding Marie Lambert (UGent) voert onderzoek naar de manier waarop huisartsen en tandartsen moeilijke patiëntencontacten beleven. Vul je haar vragenlijst in?

We volgen de situatie als huisartsenkring op de voet en hebben overleg met de overheid en de ziekenhuizen. Gezien de magere info die we vanuit de overheid krijgen, willen we u over nog een aantal bijkomende zaken informeren.

Suïcidepreventie kan pas slagen als verschillende partijen samenwerken. Een ‘zorgpad’ tekent die samenwerking uit. Op 2 april 2020 begint de uittekening ervan voor de ELZ Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Kom je naar de startvergadering?

Huisartsen werken steeds vaker samen met verpleegkundigen en praktijkassistenten in de eerstelijnszorg. Maar hoe voelen ze zich bij deze nieuwe samenwerkingsverbanden? Twee masterstudenten zoeken antwoorden op deze vragen.