december 2019

De Gentse Huisartsenvereniging startte afgelopen zomer met de organisatie van overlegmomenten om de gedeelde opvolging van normale zwangerschappen te optimaliseren. Dit overleg tussen huisartsen, vroedvrouwen en gynaecologen verbonden aan de vier Gentse ziekenhuizen resulteerde in een gezamenlijk, ziekenhuisoverschrijdend protocol voor heel Gent.

Heb je een patiënt met een psychologische problematiek die kan verholpen worden op korte termijn? Voor lichte of matige problemen op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik kunnen huisartsen verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog (ELP). In Gent zijn er 10 actief. De verplichte ziekteverzekering komt tussen.

In het kader van nieuw wetenschappelijk onderzoek is doctoraatsstudente Marjolein Chys (UGent) op zoek naar patiënten die een acute of subacute episode van nekklachten doormaken.

Neem deel aan een studie die nagaat hoe gebruiksvriendelijk de bestaande EMD-softwarepaketten zijn.

Op 7 december 2019 vond het CRAGT-symposium plaats met als titel 'Dementie in het WZC: van diagnose naar zorg'.

Hier kan u enkele presentaties terugvinden (sommige werden op vraag van de sprekers offline gehaald).

Ben je als huisarts geïnteresseerd in de aanpak van depressie, slaapproblemen, stress en burn-out? Lijkt het je wat om collega’s daarover te vormen? Lees dan vooral verder.

In deze grootschalige internationale studie wordt onderzocht in welke mate een model voor de rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg kwaliteitsvol, betrouwbaar en werkbaar is voor artsen, apothekers en verpleegkundigen.

Je hebt ongetwijfeld patiënten die afwezig zijn van het werk omwille van burn-out. Deze patiënten ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig. Als je deelneemt aan deze studie, ga je aan de slag met een nieuw zorgpad rond burn-out en werk.

Het elektronisch voorschrijven van medicatie wordt verplicht vanaf 1 januari 2020*. Deze verplichting geldt ook voor contacten op de wachtpost: in het bijzonder voor raadplegingen, voor huisbezoeken is er een uitzondering voorzien.

Het voltallige team van de Gentse Huisartsenvereniging wenst jou fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

De betrokkenheid van de huisarts bij het MOC is belangrijk voor de patiënt. De nieuwe conventie tussen artsen, ziekenfondsen en de overheid voorziet nu in een vergoeding voor de video-MOC. Dat zal de participatie van huisartsen in het MOC faciliteren en stimuleren.