november 2019

Binnenkort opent Fedasil opnieuw een opvangcentrum voor Verzoekers tot Internationale Bescherming (asielzoekers) in Gent. Fedasil is daarvoor op zoek naar huisartsen.

We zoeken versterking van ons team vaste onthaalmedewerkers.

Domus Medica stelt gratis sprekers ter beschikking voor een 2 uur durende vorming over de re-integratiewetgeving. Een ideaal aanbod voor LOK-groepen!

In juni lanceerden we een centraal klachtenformulier op deze website. De respons die we terugkrijgen van de betrokken personen en instanties, is constructief en hoopgevend.

De Vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent zoekt vrijwilligers voor een studie bij personen met mediale knieartrose.

Voor een onderzoek over bewegen tijdens de kankerbehandeling is een onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool op zoek naar een 30-tal inactieve kankerpatiënten (tussen 0 en 6 maand na diagnose).

Huisarts-in-opleiding Ellen Vleeshouwers onderzoekt hoe het gesteld is met de kennis van huisartsen over courante kinesitherapeutische behandelingen. En ze rekent op jouw medewerking.

Stad Gent, Logo Gezond+ en Bond Moyson bieden vanaf 28 januari verschillende cursussen aan rond stoppen met roken.