augustus 2019

Sinds 1 augustus vind je ons terug in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg!

Evelien Bartels, HAIO in Weerde, zoekt in het kader van haar masterproef sportgeneeskunde nog huisartsen die haar korte enquête m.b.t. het promoten van spierversterkende oefeningen door de huisarts, willen invullen.

Annelies Appeltans nodigt u graag uit om deel te nemen aan haar studie omtrent preventiemaatregelen tegen inbraak en geweld in huisartsenpraktijken. Deze korte enquête neemt max. 5 minuten in beslag en vindt u hier.

Het probleem van de – intussen ruim 500 – niet-leverbare geneesmiddelen duikt geregeld op in het nieuws. De overheid heeft al maatregelen genomen, maar die zijn kennelijk ontoereikend. Wat is de impact van stockbreuken op de eerste lijn? Domus Medica wil de moeilijkheden waarmee huisartsen in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, in kaart brengen en richt een meldpunt op.

Een ziekenhuisopname kan voor een patiënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbevelingen voor meningokokkenvaccinatie bij kinderen en adolescenten herzien naar aanleiding van de veranderende epidemiologische situatie en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaccins.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) formuleert nieuwe, praktische aanbevelingen inzake de preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen.

In dit wetenschappelijk advies geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) een stand van zaken (d.d. mei 2019) betreffende de aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt

Drie HAIO's nodigen u graag uit om deel te nemen aan hun thesis-studie omtrent 'co-locatie van de huisartsenwachtpost en dienst spoedgevallen’. Een boeiend onderzoek gezien ook wij in Gent in de nabije toekomst twee wachtposten op een ziekenhuissite zullen hebben!

Neem nu deel aan dit masterproefonderzoek naar het gebruik van ‘dokter Google’ en de impact hiervan op de consultatie en het overleg tussen huisarts en patiënt! 

Neem deel aan deze korte vragenlijst omtrent de aanpak en behandeling van enkeltraumata in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Invullen duurt slechts 5 minuten!

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor artsen m.b.t. infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae.

De prioritaire (= huisartsarme) zones voor huisartsen in de regio Groot-Gent zijn bekend.