januari 2019

Inwoners uit de regio Meetjesland (en ruime omgeving) die tijdens het weekend of op feestdagen ziek zijn, kunnen vanaf vrijdagavond 4 januari 2019 terecht in een huisartsenwachtpost. De VZW Huisartsenwachtpost Meetjesland opent dan de deuren in een gloednieuwe locatie bovenop de spoedgevallendienst van het AZ Alma te Eeklo. In deze wachtpost houden huisartsen uit de twee Meetjeslandse huisartsenkringen Omehak en Wemehak, consultaties.

Als huisarts kan u het nomenclatuurnummer 103095 (supplement van 21,15 euro vanaf 1 januari 2019) aanrekenen voor een ongewone raadpleging (codes 101032, 101076) of een ongewoon bezoek (codes 103132, 103412, 103434) van de huisarts.

Fouten maken is menselijk. Als huisarts kun je echter aansprakelijk gesteld worden voor een fout indien een patiënt hier schade onder lijdt én er een oorzakelijk verband tussen de fout en schade kan aangetoond worden.

Een huisarts kan maar op één veilige manier de preoperatieve documenten digitaal naar een ziekenhuis versturen en dat is via de daarvoor ontwikkelde 'eForms' in de softwarepakketten.

Verschillende partners rond geestelijke gezondheid hebben sinds kort hun krachten gebundeld in een nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies met betrekking tot het borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom.

Het Lokaal Welzijnsbeleid/Huis van het Kind Gent is op zoek naar enthousiaste deelnemers voor hun werkgroep rond jonge mantelzorgers.

Heel wat kinderen groeien op bij een ouder met een psychisch of afhankelijkheidsprobleem. Dit heeft vaak invloed op hen en het gezin. Deze jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van deze jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen

Laatstejaarstudenten in de opleiding medische beeldvorming aan de Hogeschool Odisee onderzoeken de distributie van medische beelden bij huisartsen.

Tweedejaars Huisarts in Opleiding Tom Verhellen vraagt uw medewerking aan zijn masterproefonderzoek naar dementie. Hierbij peilt hij naar uw attitudes en perceptie omtrent verschillende aspecten rond de diagnose en management van dementie.

Hoe veilig zijn je paswoorden? Komt jouw e-mailadres voor in uitgelekte databases? De werkgroep IT geeft graag enkele tips mee: