december 2018

Zo'n 40 enthousiaste artsen en andere sympathisanten namen zaterdag 8 december samen met de HVG deel aan de Gentse Midwinternachtrun. Het werd een onvergetelijke avond!

Bekijk hier de sfeerbeelden!

 

Op 1 december 2018 vond het CRAGT-symposium plaats met als titel 'Te ziek of te moe om te leven: hoe een zorgvuldig antwoord formuleren?'.

Bent u als hulpverlener in het Gentse gevestigd en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?  Dan is deze survey iets voor u!

In het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker en in samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) stellen we 200 parelsleutelhangers ter beschikking van de huisartsen in de regio Logo Gezond+.

Dementievriendelijk Gent verspreidde onlangs flyers rond de dementiekoffer en vermissing van personen met dementie onder de Gentse huisartsen. Gezien heel wat huisartsen tegenwoordig over een digitaal scherm in de wachtkamer beschikken, maakte men 2 korte filmpjes (30 seconden en 3 minuten) rond wat te doen als een persoon met dementie vermist raakt.

De politie vraagt of we een lijst kunnen opmaken met huisartsen die bereid zijn om overdag een overlijden te gaan vaststellen en/of overdag een aangehouden persoon medische bijstand te verlenen.

Interesse om deel te nemen aan deze boeiende studie omtrent de perceptie van geweld tegen huisartsen binnen de huisartsenpraktijk?

De Hoge Gezondheidsraad bracht in november 2018 een herziening uit van de vaccinatiefiche omtrent vaccinatie tegen pneumokokken bij kinderen en adolescenten.

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de doelgroep van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker vanaf 1 januari 2019 opnieuw uitgebreid. Vanaf dan zullen ook de 51- en 52-jarigen een uitnodiging tot deelname ontvangen.