november 2018

Op woensdagavond 24 oktober 2018 vond een bijzondere Algemene Vergadering van de HVG plaats in het UZ Gent. Bekijk hier het verslag, de presentatie en de resultaten van de stemming!

Op de campus van het UZ Gent zijn er enkele plaatsen voorzien ter hoogte van ingang 12 (K12) voor artsen. Om het gebruik van deze plaatsen te optimaliseren, zullen enkel nog wagens die een esculaap Afb</body></html>

Ongetwijfeld ziet ook u regelmatig patiënten waarvan u denkt: ‘deze persoon zou baat hebben bij wat meer beweging’, maar weet u niet altijd hoe u de patiënt hiertoe kan aanzetten? Dan kan Bewegen op Verwijzing (BOV) een oplossing zijn!

De richtlijn (KCE) voor de behandeling van de eerstelijnsaandoening claudicatio intermittens schrijft een conservatief traject voor. Meer specifiek betreft het een gesuperviseerd oefentraject en leefstijlcoaching door extra opgeleide eerstelijns kinesitherapeuten. Eind oktober 2018 heeft het RIZIV de beloofde financiële middelen voor deze behandeling van 300 claudicatiopatiënten vrijgemaakt, in het kader van de implementatie van deze richtlijn (KCE – 2014 p. 19, mmv prof. dr. Frank Vermassen (Ugent) en prof. dr. Inge Founeau (KUL)). 

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen. Deze zijn bedoeld om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Vanuit het Onderzoek- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool in Gent werken wij mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Het doel van dit project is om een programma te ontwikkelen om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn we op zoek naar 10 volwassen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica

Vanuit Arteveldehogeschool loopt momenteel het innovatieve onderzoeks- en dienstverleningsproject ACTIEF @thuis.