september 2018

Betreft: Voorstel tot samenwerking met erkende praktijk psychotherapie

Geachte arts,

Mijn naam is Pieter-Jan De Schryver, een psycholoog uit Gent die niet gelooft in wachtlijsten. Om dat te kunnen blijven waarmaken, heb ik me de voorbije jaren omringd met professionals die dezelfde visie delen en evenwaardige kwaliteit bieden. Samen vormen wij de erkende praktijk “Pieter-Jan De Schryver en medewerkers”, een snel groeiende organisatie met inmiddels een team van 10 erkende psychologen en psychotherapeuten.

Vanuit het Onderzoek- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool in Gent werken wij mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Het doel van dit project is om een programma te ontwikkelen om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn we op zoek naar 10 volwassen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica

Apothekers en huisartsen staan voor grote uitdagingen om de samenwerking en de (digitale) gegevensdeling te verbeteren. Met het oog op het gezamenlijk doel (de zorg voor de patiënt) is overleg belangrijk. Het model MFO (Medisch-Farmaceutisch overleg) kan hiervoor gebruikt worden. Er zijn verschillende opgeleide sprekers-huisartsen uit de regio Gent die een MFO kunnen begeleiden in uw navormingskring of LOK!

Beste arts,

Voor mijn MaNaMa-thesis huisartsgeneeskunde 'HIV-zorg in de eerste lijn: Patiëntenperspectief van Sub-Saharaans Afrikaanse migranten' ben ik op zoek naar deelnemers. 

De prioritaire zones (wijken/gemeenten) voor impulseo-premies zijn gekend. Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar één van deze prioritaire zones, een premie krijgen.