augustus 2018

Vul in minder dan 10 minuten deze enquête in over de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn.

Beste toekomstige collega,
 

CGG Eclips Gent wil met een groepstherapieprogramma jongeren en jongvolwassenen bereiken die gevlucht zijn uit hun land van oorsprong en moeilijkheden ervaren op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak.

Binnen het werkingsgebied van de HVG zijn twee eerstelijnszones goed uit de startblokken geschoten. De fusiegemeente Gent vormt één eerstelijnszone. De 8 gemeenten aan de oostelijke kant van Gent (Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wetteren, Wichelen, Laarne en Wachtebeke) vormen samen de andere eerstelijnszone, Scheldekracht genaamd.

Huisartsenpraktijken zijn druk bevraagd en in volle evolutie. Een verpleegkundige kan een essentiële rol opnemen binnen een huisartsenpraktijk en een meerwaarde betekenen voor de patiënten. 

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Dit jaar zal de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker met twee geboortejaren uitgebreid worden.

Beste collega,

In het kader van mijn master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde heb ik een online enquête gemaakt die bij huisartsen peilt naar het officieus gebruik van e-mail of andere webtoepassingen voor communicatie tussen arts en patiënt.

Geachte collega,
 
Vitamine D. Het is een hot topic, maar wat doen we ermee? Dit is de vraag die ons bezighield bij het kiezen van ons thesisonderwerp. Daarom hebben we besloten een consensusgebaseerde richtlijn voor vitamine D op te stellen, specifiek gericht aan huisartsen.