juni 2018

De UGent werkt in opdracht van RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen. De bedoeling is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor wordt uw input gevraagd a.d.h.v. een korte vragenlijst.

De ziekte van Verneuil, ook wel gekend als Hidradenitis Suppurativa (HS), is een vrij frequente (1/100 mensen), maar niet zo goed gekende huidziekte. De letsels zien er uit als een vorm van acne, maar dan op andere plaatsen dan de typische jeugdpuisten. Het is belangrijk dat deze ziekte beter bekend geraakt bij de eerstelijn want een multidisciplinaire aanpak is sterk aanbevolen.

Op woensdagavond 30 mei 2018 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de HVG plaats in het Geuzenhuis. Bekijk hier het verslag en de presentatie.

Voor het INTEGO project, een huisartsenregistratienetwerk van de KU Leuven, zoekt men gebruikers van CareConnect die hun data (automatisch) willen delen om de impact van het milieu op de gezondheid na te gaan. INTEGO biedt ondersteuning om beter te registreren in het EMD, dit houdt geen extra werk in voor de huisarts.

NMBS-groep via HR Rail is op zoek naar een externe arts (of een artsenpraktijk) om in bepaalde gevallen beroep te doen op een dichtbijzijnde huisartsenpraktijk voor de eerste opvang van de lichte arbeidsongevallen op werkplaatsen te Merelbeke en Gentbrugge (op weekdagen).

Vanaf 1 juli 2018 wijzigt het aanbod aan beschikbare vaccins Boostrix en Cervarix in Vlaanderen.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het gebruik van orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten bij trombo-embolie.

In een wachtpost moeten de zittende huisartsen een minimum set competenties beheersen en uitvoeren. De huisarts moet zich ook voldoende zeker en vaardig voelen bij deze competenties. Om deze set te definiëren, wordt uw mening gevraagd!