november 2017

De Midwinternachtrun gaat dit jaar door in Gent op zaterdagavond 16 december. Loop jij mee met de HVG?

Op donderdag 7 december organiseert de HVG een ronde tafel met als thema 'Toegankelijke zorg: hoe organiseren we dit bij kwetsbare groepen? Anderstalig en kansarmoede'.

De lokale dienstencentra van het OCMW Gent bieden tijdelijke thuiszorg voor 65-plussers. De verzorgenden in kwestie doen enkel aan tijdelijke thuiszorg, of zogenaamde ‘overbruggingshulp’, voor een bepaalde periode.

In het kader van zijn masterproef onderzoekt Jeroen Anthierens, huisarts-in-opleiding en student aan de Universiteit Antwerpen, welke betaalmethodes gebruikt worden in Vlaamse huisartsenpraktijken.

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

De ‘Sociale Kaart Vluchtelingen’ helpt je wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.

Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV, gemeenschappen). Nu zijn deze gegevens gebundeld in één databank UPPAD.

Er is van de overheid uit een proefproject gestart waarbij er in het UZ Gent 24/24 permanentie is in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Het zorgcentrum is een dienst waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag.

In de digitale kaart wordt kort samengevat waarvoor en hoe huisartsen hun oudere patiënten kunnen doorverwijzen naar het geriatrisch dagziekenhuis van AZ Maria Middelares.

Op zaterdag 16 december vindt de volgende Midwinternachtrun plaats. Zin om mee te lopen met de Gentse huisartsen? Schrijf u en uw collega's nu in!

Wil je graag meer tijd investeren in burn-out coaching maar vind je ook dat er meer ondersteuning nodig is van de huisarts om langere consulten financieel te erkennen?

De WVVK (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) is de trekker van een multidisciplinair project inzake de beste aanpak van vasculaire claudicatio intermittens (etalagebenen), dat in 2018 van start gaat in Gent en Leuven. De huisarts en kinesitherapeut staan centraal in de aanbevolen conservatieve behandeling van de claudicatiopatiënt.

Zal de webtoepassing Paris klaar zijn tegen eind dit jaar? Ja zeker, zegt het Riziv, dat aan de datum van 1 december vasthoudt. De veralgemening van het elektronisch voorschrift daarentegen wordt uitgesteld tot 1 mei 2018.

Mag een specialist raadplegingen houden in een huisartsenkabinet? Over deze vraag boog de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich.

Tijdens de winterperiode (27/11/2017-11/03/2018) wordt het aantal beschikbare bedden voor dak- en thuislozen in de nachtopvang uitgebreid tot 105 bedden.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in mei reeds een klinische richtlijn over de behandeling van lage rugpijn. Nu gaat het KCE nog verder met een ‘zorgpad’ en online tool dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken en behandelingen best worden uitgevoerd.

In het kader van zijn masterthesis voert Ruben van Gemert, Huisarts in Opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, een onderzoek over de nomenclatuurkennis bij Vlaamse Huisartsen en HAIO’s.

Heeft u interesse in het beleid rond de wachtdienst? Wil u meewerken aan de kwalitatieve uitbouw van de huisartsenwachtposten?

Dan bent u geknipt als lid van onze kernwerkgroep wachtdienst!