oktober 2017

Op zondag 15 oktober tussen 6u00 en 8u00 organiseert de politie Gent een grootschalige verkeersactie met het oog op het opsporen van bestuurders welke rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De politie is nu op zoek naar een arts die bereid is een tweetal uur deel te nemen aan deze actie om bloedpuncties uit te voeren. Dit bespaart veel tijd en de wachtpost wordt dan niet belast. De arts wordt hiervoor vergoed.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een klinische richtlijn voor de aanpak van acute of chronische lage rugpijn. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle betrokken zorgverleners. Tijdens deze avondvoorstelling wordt ingegaan op de implicaties voor huisartsen en kinesitherapeuten.

Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene.

Sinds 30 juni 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe witte modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Het OCMW Gent ontvangt echter nu nog steeds oude doktersbriefjes. De Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) zal deze oude briefjes nog aanvaarden voor terugbetaling tot 31 december 2017. Maar het OCMW zal de zorgverstrekker erop wijzen dat er nieuwe moeten gebruikt worden.

Op 17 oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede komen verenigingen waar armen het woord nemen massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Steunt u deze campagne voor een beter toegankelijke eerstelijnszorg?

Met behulp van een elektronische vragenlijst wil het UZ Gent nagaan welke voorkeuren huisartsen hebben bij contactname met het UZ Gent rond patiëntenzorg en welke knelpunten ze hier momenteel rond ervaren. 

Alle huisartsen kregen in oktober een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug tegen 14 februari 2018 (DATUM VERLENGD!).

De nieuwe app Bingli helpt patiënten om hun bezoek aan de huisarts voor te bereiden.

Registreren kan helpen zorg te verbeteren maar kan ook veel interessante gegevens opleveren. Dat blijkt uit meer dan 20 jaar registraties via INTEGO, een Vlaams huisartsen registratienetwerk.

Welke maatregelen zijn mogelijk bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico? Hoe efficiënt screenen? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bracht recent een update van de richtlijn uit met antwoord op acht klinische, valgerelateerde vragen.

Eetexpert ontwikkelde nieuw materiaal rond somatische detectie en opvolging van eetstoornissen. Het vormt een aanvulling op het bestaande draaiboek voor huisartsen.

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diëtisten is niet alleen van belang bij het behandelen van reeds ontwikkelde ziekten. Ook preventief kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.

Domus Medica heeft van de Participatiemaatschappij Vlaanderen vernomen dat het budgettair plafond bereikt is voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor loonkosten, telesecretariaat en ondersteuningspremies.